Část městského okruhu v Praze 5 (28.9.2002)

- Městský okruh na Smíchově bude složen ze dvou staveb: Tunelu Mrázovka a Pozemní komunikace mezi Zlíchov - Radlická.

- Ty vytvoří část městského okruhu, která bude spojnicí mezi Strahovským tunelem a Barrandovským mostem.
Na prostředí Smíchova má městský okruh několik kladných vlivů:
- Odhlučnění z automobilové dopravy
- Usměrnění emisí z výfukových plynů ze dna údolí na vhodnější místo rozptýlení. Díky plynulosti dopravy se emise sníží na minimum.
- Zvýší se obslužnost veřejné dopravy, bezpečnost automobilového provozu
- Budou zachovány lokality jako jsou: Mrázovka, Paví vrch, okolí Bertramky
- Řešení pozemní komunikace Zlíchov-Radlická soustřeďuje dva druhy dopravy /automobilové a železniční/ do jednoho koridoru, čímž se šetří území Smíchova
- Propojením na městský okruh dojde k odlehčení komunikací v oblasti Smíchova

Původní plán ukončení tunelu Mrázovka r. 2003, reálná 2004.
Pozemnní část úseku Zlíchov-Radlická (stavba č. 0075) byla zprovozněna 28.10.2002

Detaily úseku viz Zlichov_Radlicka 350 kB.

Přiložené obrázky

  • 280902-2-1.JPG, 130 kB
  • 280902-2-2.JPG, 54 kB
  • 280902-2-3.JPG, 160 kB
  • 280902-2-4.JPG, 124 kB
  • 280902-2-5.JPG, 120 kB