Doprava

 • 280902-1.JPG

  Městský a silniční okruh

  Základní komunikační síť v Praze byl měla být tvořena vnějším (silničním) okruhem, vnitřním (městským) okruhem, sedmi radiálami a dvěmi propojeními. Viz schéma na obrázku č. 1. Tyto komunikace jsou vybudovány pouze zčásti (realizováno = oranžová barva).

 • 101004-5.JPG

  Část městského okruhu v Praze 5

  - Městský okruh na Smíchově bude složen ze dvou staveb:
  Tunelu Mrázovka a Pozemní komunikace mezi Zlíchov - Radlická.

 • 280902-3-2.jpg

  Radlická radiála 1

  V únoru 2002 zahájil Magistrát hl. m. Prahy, sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy, veřejné projednávání Urbanistické studie Radlice – Jinonice. V návrhu Územního plánu SÚR hl. m. Prahy v roce 1998 byla zpracována varianta Radlické radiály „městská“ využívající v maximální míře trasu Radlické ulice. Dotčená Městská část Praha 5 s tímto nesouhlasila a výsledkem dalšího jednání bylo vyhlášení velkého rozvojového území „Radlická radiála“, umožňující znovu řešit trasu Radlické radiály a to ve dvou variantách.

 • 220307-3.jpg

  Radlická radiála 2

  Radlická radiála by měla propojit oba pražské silniční okruhy, odlehčit Radlické ulici a doplnit dopravní systém hlavního města pro individuální dopravu. Myšlenka na výstavbu radiály není nová.

 • 060902-4.jpg

  Tramvaj na Barrandov

  - dokončení je plánováno na rok 2003 ..
  - trať bude mít 6 dvojic zastávek a bude měřit přes 3,5 km (od tramvajové smyčky Hlubočepy po kones sídliště u Werichovy ulice (výhledově do Holyně)

 • 240702-5.JPG

  Pěší zóna Anděl

  Výstavba II. fáze pěší zóny je vymezena v prostoru křižovatky Anděl v ulicích Nádražní, Štefánikova, Plzeňská. Cílem stavby je dobudování klidového prostoru v oblasti Anděla, kde je v současné době realizována rozsáhlá výstavba obchodních, administrativních a kulturních aktivit.

 • 280902-4-2.JPG

  Břevnovská radiála

  Plánovaná břevnovská radiála je sběrnou komunikací celoměstského významu. Přenáší radiální vztahy od silnice R6 (Praha – Karlovy Vary) a silničního okruhu směrem k městskému okruhu, na který se napojuje u severního portálu Strahovského tunelu.

 • 101004-3.JPG

  Tunel Mrázovka

  Dne 26. 8. 2004 byla slavnostně otevřena jedna z nejvýznamnějších dopravních staveb Prahy posledních let - tunel Mrázovka. Tato stavba byla realizována díky celkové investici hlavního města Prahy ve výši 7,149 miliard Kč.