urbanistická studie centra

Hlavní role a městských částí při rozvoji obce ve vztahu k výstavbě je podíl na přípravě územního plánu a stanovení požadavků a připomínek k regulativům jako jsou urbanistické studie a regulační podmínky pro vybraná území. Dále pak prosazování veřejných zájmů jako účastník územního řízení. Urbanistické studie jsou nezávazným podkladem k posuzování využívaným v rámci územního řízení v rámci posuzování návrhů a studií investorů. Jsou v nich uváděny např. uliční čáray, funkční využití, výšky hřebenů střech, říms atp.

Po roce 1989 začal proces přeměny Smíchova z průmyslové čtvrti v moderní městské centrum. Byla vypracována řada urbanistických studií. Vypracovnaé návrhy se staly podkladem pro rozhodnutí města, které vyslovilo souhlas s vedením městského okruhu raženým tunelem pod Mrázovkou. Tím se otevřela možnost přestavby a účelného využití prostoru v oblasti Anděla pro vybudování sekundárního celoměstského centra. Tato koncepce byla ještě upřesňována urbanistickými studiemi Smíchov z roku 1994 a Smíchov-střed. z r. 1996.

Přiložené obrázky

  • urban1.JPG, 188 kB
  • urban2.JPG, 159 kB
  • urban3.JPG, 323 kB