Centrum Smíchov

 • urban3.JPG

  Urbanistická studie centra

  Hlavní role a městských částí při rozvoji obce ve vztahu k výstavbě je podíl na přípravě územního plánu a stanovení požadavků a připomínek k regulativům jako jsou urbanistické studie a regulační podmínky pro vybraná území. Dále pak prosazování veřejných zájmů jako účastník územního řízení. Urbanistické studie jsou nezávazným podkladem k posuzování využívaným v rámci územního řízení v rámci posuzování návrhů a studií investorů. Jsou v nich uváděny např. uliční čáray, funkční využití, výšky hřebenů střech, říms atp.

 • prehl5.JPG

  Přehled staveb

  Centrum obsahuje pět nových staveb Zlatý Anděl - administrativní a obchodní komplex, Nový Smíchov - Kulturní a obchodní komplex, Anděl City - administrativní a kulturní komplex, Anděl Park - administrativní komplex a Smíchov Gate - hotel a administrativní budovy.

 • poly2.jpg

  Polycentrická Praha

  Stávající rostoucí nároky na omezený prostor současného městského centra vytváří nadměrný tlak na jeho přeměnu. Pokud by mu Praha podlehla, došlo by k devastaci kulturních a historických hodnot s následnými ekonomickými ztrátami. Praha však nemůže přistoupit k tvrdým omezením vůči poptávce po rozvoji, neboť by tím ztratila na celkové přitažlivosti v rámci evropského prostoru. Řešením této situace je nabídka atraktivních ploch

 • lokal2.JPG

  Lokality staveb

  Velkým impulsem pro rozvoj městské části jsou investice soukromých investorů do administrativních, kulturních a obchodních center vymezených touto urbanistickou studií.