Pravomoci Senátu (26.1.2013)

Zeman v jedné z prezidentských debat zmínil, že kdyby mohl, změnil by Ústavu tak, aby se posílila pravomoc Senátu. Mnozí upozorňují, že v současné podobě je totiž nadbytečný. Souhlasíte? A proč vlastně čekáte na iniciativu zvenčí, nebylo by vhodné aby se senát snažil iniciovat posílení svých pravomocí, tak aby mohl skutečně vyvažovat PS?

Moje odpověď

Vážená paní

Níže odpovídám na Vaše podněty

Zeman se zmínil, že by posílil pravomocí Senátu  Stávající systém pravomocí Senátu považuji v podstatě za vyvážený. Nicméně to neznamená absenci dalších námětů k možným změnám Ústavy, které by roli Senátu posílily a které jsou formulovány nejen v odborné literatuře, ale i v řadě (neúspěšných) návrhů ústavních zákonů, ať už vládních, senátních nebo poslaneckých.

Tyto možné změny naleznete např. na http://www.skaloud.net/clanky/aktuality/udalosti-2005/navrh-zmeny-ustavy-v-senatu-a-rekapitulace-dalsich-moznych-zmen-ustavy-28-4-2005/ v části "Rekapitulace dalších možných změn Ústavy" a to pod body č. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 a 16. K těmto potenciálním změnám Ústavy, které by posílily pravomoc Senátu probíhaly řady jednání (např. v Senátní Komisi pro Ústavu a parlamentní procedury a předpokládám, že i ve sněmovně) a existuje také množství odborných analýz ústavních právníků. Nad těmito návrhy se v obou komorách nepodařilo nalézt shodu. Ta je pro posílení pravomocí Senátu (resp. pro změny Ústavy) rozhodující. Vůle prezidenta má minimální vliv. Může to být jeho osobní přání, nicméně k jejímu uskutečnění nemá žádné prostředky.

K nadbytečnosti Senátu  Senát není nadbytečný - viz  http://www.skaloud.net/program/senatni-volby-2008-k-cemu-slouzi-senat/  (odhlédněte od zmiňované volby prezidenta, vše ostatní je platné).

Proč čekáte na iniciativu zvenčí, nebylo by vhodné aby se senát snažil iniciovat posílení svých pravomocí, tak aby mohl skutečně vyvažovat PS?  Senát na iniciativu zvenčí nečeká. Všechny potenciální smysluplné návrhy již vyjádřila senátní Komise pro Ústavu a parlamentní procedury, viz výše. Řadu z nich také iniciovala. Pro změnu Ústavy (která by zakládala jiné pravomoci Senátu) jsou však zapotřebí obě komory parlamentu. Ke shodě však nedošlo.