Požadavek na informace o činnostech, příjmech a nemovitostech

Vážená paní, vážený pane, jménem občanského sdružení Oživení jsem Vám, kandidátům senátních voleb, na začátku minulého týdne adresovala výzvu, která se týkala zveřejňování čestných prohlášení našich veřejných funkcionářů v souvislosti se zákonem o střetu zájmů.

Naší snahou bylo poukázat na špatnou dostupnost těchto údajů, na které má ze zákona každý občan právo. Pro lepší dokreslení si vezměme například občana z Olomouce (nebo kteréhokoli města či kterékoli obce v České republice), který v případě, že chce nahlédnout do čestného prohlášení svého voleného zástupce - poslance či senátora, musí se osobně dostavit ve stanoveném čase první pondělí v měsíci do budovy Parlamentu v Praze na Malé Straně, což je pro většinu občanů ČR přinejmenším velmi nelehké.
Výzvu ke zveřejnění oznámení o činnostech, příjmech, darech a nemovitostech jsme adresovali také všem senátorům a předsedům poslaneckých klubů. Místem zveřejnění jsme navrhli internetové stránky pro jejich dostupnost bez ohledu na místo bydliště.
Jako kandidáti do Senátu můžete naši výzvu ke zlepšení dostupnosti informací o činnostech poslanců a senátorů, zlepšení transparentnosti ve veřejné správě, podpořit zveřejněním svých "oznámení" a "oznámení" svého manžela/své manželky již před zvolením do funkce, právě nyní v době před volbami. Sdělte mi, prosím, nejlépe do 10.10.2002 adresu internetových stránek, kde jste informace o činnostech, příjmech a nemovitostech zveřejnili. Poukážete tak na potřebu poctivosti ve veřejné správě a potřebu pracovníků veřejné správy plně informovat veřejnost o činnosti své i svého úřadu.
V současné době probíhá obdobná aktivita týkající se pražských městských zastupitelů. Podrobnější informace naleznete na www.praha-mesto.cz

Vážení kandidáti do Senátu pro volby v roce 2002, dovoluji si Vás dnes oslovit ještě jednou. Vzhledem k tomu, že ne všichni z Vás mají možnost zveřejnění na vlastních internetových stránkách, zasílám Vám jednoduchý dotazník, který po vyplnění zveřejníme na www.greenways.cz/stretzajmu. Ty z Vás, kteří mi své majetkové přiznání již zaslali, prosím také o vyplnění formuláře. Za komplikace se omlouvám. Informace o majetkových přiznáních městských zastupitelů naleznete na www.praha-mesto.cz (volené orgány - zastupitelstvo - složení - vybrat konkrétního zastupitele - Oznámení)

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný víkend, Lenka Petráková
Oživení


Moje odpověď :

Vážená Lenko Petráková,
vyplněný formulář je zde dop_prijmy

Škaloud