Portheimka

V Praze dne 3. srpna 2002 Vážený pane starosto, na svůj dopis ze dne 7. 4. 2000 jsem nedostal žádnou odpověď. Kritizoval jsem v něm postup Vašeho radního pana Jančíka a Vašeho zastupitelstva při vyhnání Radia Classic z vily Portheimka.

Patrně jste můj dopis považoval za pouhý vtip, protože jsem v něm navrhoval udělení čestného občanství řediteli společnosti Porgess za jeho zásluhy o citlivou rekonstrukci této vily a její využití jako sídla této rozhlasové stanice. Není se co divit, vždyť šlo o osobu, které se přisuzovala odpovědnost za zdržování rekonstrukce bývalého Realistického divadla. Je mi 77 let, a tak si pamatuji, jak rozkvět našeho hlavního města plynule navázal na jeho budování ještě za "starého" Rakouska. O něm jedna část starší generace říkala, že to byl ideál svobody a blahobytu, a druhá, že jsme pod ním tři sta let úpěli. Pak následovalo období stagnace za druhé světové války a po ní divoké přerozdělování a konfiskace majetku. Pokud jde o cennou architekturu, začala chátrat. Jen nejdůležitější památky se trochu opravovaly, a to ještě ledabyle, jako například Karlův most. Začalo období padajících omítek a balkonů, střech, do nichž zatéká, a také období likvidace staveb už příliš zchátralých nebo těch, které překážely "světlým zítřkům". Z barokní vily Portheimka se stala nevyužitá polozřícenina.

A najednou - v devadesátých letech minulého století - jsem byl svědkem jejího znovuvzkříšení. V přízemí byla stylově zařízená kavárna připomínající svou atmosférou první republiku, v ní časopisy a nevtíravá klasická hudba. Návštěvníci mohli projít po skleněném můstku přes hlubokou a stále osvětlenou studnu, mohli navštívit výstavní sál s výtvarným uměním a přes zasklenou stěnu pozorovat studio rozhlasové stanice. V přízemní chodbě bylo možné se podívat, jaký je čas v různých světových časových pásmech a také tam bylo možné zakoupit publikace související s výstavou nebo magnetofonové nahrávky či CD například s vynikajícím pořadem vysílaným pro děti a mládež "Klasika před školou".

Sem bylo možné kdykoli zavést s hrdostí kteréhokoli zahraničního návštěvníka. Vždy užasl nad tím, jaký skvost se tu nabízí uprostřed města. Čas od času se tu scházel i lékařský klub, otvíraly se dveře malého Reinerova sálu a v něm se pořádaly živě vysílané koncerty komorní hudby. Věčný vděk a sláva tomu, kdo tohle dokázal zařídit. Po neuvěřitelném zásahu Vašeho zastupitelstva to všechno vzalo za své. Asi po třech měsících od nařízeného vystěhování jsem se tam byl podívat. Okna bývalého rozhlasového studia byla zaslepena balicím papírem a zčásti rozbita. Oslepla i studna. Kavárna byla sice v provozu, ale byla to již jen tmavá špeluňka, jakých jsou v Praze tucty. Výstavní sál prázdný. Věčné prokletí tomu, kdo takto zachází s odkazem předků a neváží si práce druhých. Ve svém dopise jsem psal o nezkrotné chamtivosti novodobých zbohatlíků a také o tom, že lidé jako poslanec Petr Čermák a Váš pan Jančík prokazují své straně ODS medvědí službu. Myslím, že to výsledek posledních voleb potvrzuje. S pozdravem Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc. Vyžlovská 52 100 00 Praha 10


Moje odpověď:

Vážený pane,
Váš dopis ze dne 7.4.2002 nemám k dispozici, podívám se, kde došlo k chybě. Níže je reakce na Váš dopis ze dne 3.8.2002.

Zmiňujete se o rozvoji Prahy a Prahy 5 v devadesátých letech minulého století ve srovnání s obdobím stagnace za druhé světové války a v následujícím období "padajících omítek" a dáváte ji do protikladu s rekonstrukcí Portheimky.

Souhlasím s Vámi, že rekonstrukce Portheimky byla na první pohled zdařilá a zasloužila si pochvalu. Tím jsem se také nikdy netajil. Byl to jeden z úspěšných projektů, kdy městská část pronajala svůj objekt soukromé firmě s podmínkou jeho rekonstrukce a rekonstrukce proběhla. Byť další pronájem se nevyvíjel podle původních představ ani jedné ze smluvních stran.
V obnově města po dlouhém období stagnace je Portheimka jedním prvkem z mnoha. Pokud projíždíte Prahou 5 musíte si všimnout k jakým urbanistickým změnám a změnám v obnově objektů, chodníků, parků a městského mobiliáře nyní dochází. Troufám si říci, že takto rozsáhlé změny jsou největší od období mezi světovými válkami. Řadu těchto změn financovala městská část, jiné iniciovala a koordinaovala a další podporovala a to zejména v tomto volebnim období a to také díky těm, o kterých se v závěru dopisu zmiňujete, že údajně prokazují ODS medvědí službu a díky tomu zastupitelstvu, o jehož zásazích se zmiňujete.

Neuvěřitelný zásah zastupitelstva při vystěhování nájemců Portheimky.
Zde považuji za vhodné trochu podrobněji vysvětlit co se událo. MČ pronajala objekt společnosti NTV a.s. /ičo 506451/ s tím, že nájemce měl povinnost objekt rekonstruovat a dále, že vložené prostředky může tzv. "odbydlovat". Poté co se nájemce dostal do konkursu, došlo ke změně partnera a to na správce konkursní podstaty firmy NTV a.s. se kterým jsme se byli nuceni vyrovnat. Protože původní nájemce jako firma již neexistoval museli jeho jednatelé i se svými aktivitami objekt opustit.
Původní nájemci se pokoušeli v objektu zůstat pod záminkou existence jiné firmy - Radio Classic a.s. ičo 60196815, (které měla dva hlavní jednatele stejné jako firma v konkursu) jejíž pronájem nebyl městskou částí nikdy schválen. To byl poměrně jednoduchý právní problém, a nemožnost setrvání této firmy za nedefinovaných podmínek v objektu nebylo možné považovat za nějakou šikanu, nebo dokonce "neuvěřitelný" zásah. Vzhledem k tomu, že bylo zapotřebí alespoň částečně zohlednit přiměřenou dobu návratnosti částky kterou jsme vyrovnali závazky se správcem konkursní podstaty, vyhlásili jsme záměr pronájmu objektu. O nabídce byla informována i firma Radio Classic.
Pokusím se nyní na problém nahlížet i z Vašeho úhlu pohledu, tj. firma uskutečnila užitečný, zajímavý projekt a přesto, že doznala úpadek, a přestože v objektu měli ještě jednu neschválenou firmu, v rámci které chtěli ve svém projektu pokračovat, měli byste je v objektu ponechat.
Takový postup by byl v principu možný, ale předpokládal by a) vyjasnění všech do té doby sporných záležitostí, b) vůli zastupitelů.
Sporné záležitosti, ty se objevily již v r. 1995. Zastupitelé si na počátku volebního období 1994 odsouhlasili kontrolu všech uzavřených smluv většího rozsahu. Kontrola smlouvy s nájemci Portheimky byla jednou z mnoha. Na základě těchto kontrol byly konstatovány některé podstatné výhrady např. dokladování výše částek na rekonstrukci objektu. Na požadavek dokladování, i přesto, že byl vyžadován legislativním odborem MHMP, nájemce NTV a.s. nikdy nepřistoupil. To nevzbuzovalo mezi zastupiteli příliš velké nadšení a stavělo to navíc městskou část do pozice někoho kdo nedodržuje zákony. Jednatelé obou společností nedávali tedy městské části mnoho možností jak jim pomoci.

Atmosféra, vybavení a funkce, které tento objekt vykonával oproti době, po třech měsících po vystěhování.
To, že jste navštívil objekt po třech měsících po vystěhování a nenalezl jste podobnou atmosféru, lze vysvětlit tím, že záměr pronájmu a výběr nového nájemce vyžadoval čas. Poměrně záhy však byly funkce galerie a kavárny obnoveny.
Pokud jde o úroveň kavárny a výstav, je to věc osobního vkusu, popřípadě na delší diskusi. Osobně se nedomnívám, že dnes tj. v r. 2002 je tu nějaký významný rozdíl v úrovni výstav, nebo v atmosféře kavárny. Další ztráty, jako nemožnost pozorovat studio rozhlasové stanice přes zasklenou stěnu, nebo již nevyužívání Reinerova sálu pro občas živě vysílané koncerty komorní hudby apod., je cenou za úpadek firmy provozovatele. Není to prvý případ, kdy firma se zajímavou vizí zkrachovala a nemohla na svém projektu dále pokračovat.

Na závěr se zmiňujete o nezkrotné chamtivosti novodobých zbohatlíků a o tom, kdo prokazuje ODS medvědí službu a zmiňujete se o výsledcích voleb
Nemám prozatím Váš původní dopis a tak se mohu pouze domýšlet co máte na mysli chamtivosti novodobých zbohatlíků. Městskou část asi na mysli nemáte, ta musela rychle uhradit vyrovnání se správcem konkursní podstaty. Zastupitelé těžko, existuje zde kolektivní rozhodování prostřednictvím rady a veškeré její kroky i kroky radních i zastupitelů jsou pod veřejnou kontrolou opozice, kontrolních orgánů, médií. Navíc existuje zákon o svobodném přístupu k informacím pomocí kterého je možné získat informce o průběhu všech řízení a nalézt případné nesrovnalosti. Veškeré naše aktivity v tomto případě byly navíc pod počlivou kontrolou všech, na které se předchozí nájemci obraceli včetně médií, různých kontrolních orgánů, včetně kontrolních orgánů hl. města Prahy.
Noví nájemci Portheimky na ní také nezbohatnou, nová smlouva, která stanoví podmínky jejího provozování a výši nájemného je vyvážená.
Pokud zmiňujete zrovna p. Čermáka a výsledky voleb, nedomnívám se, že výsledky voleb jsou ovlivňovány zejména medvědími službami. Porovnejte - nevykázání darovací daně ze zapůjčeného vozidla (v tomto byl tuším problém p. Čermáka) a na druhé straně daleko vážnější "medvědí služby", kterou projevili někteří sociálnědemokratiční politici své straně a které se ve volbách tolik neprojevily. Např. vězení ministra vlády za tunelování Liberty, dálnice do Ostravy bez výběrového řízení a předražená (podle médií) o 50 miliard Kč., Gripeny s jedním účastníkem řízení, internet do škol bez výběr. řízení, privatizační poradci, bankovní konto místopředsedy vlády Lánského, Alfa Horizont, deblokace ruského dluhu, a nakonec i pokus o nájemnou vraždu novinářky členem této strany (alespoň podle médií). Nezastávám se v žádném případě Čermáka, za pochybení je zapotřebí nést právní a politickou odpovědnost, pouze se domnívám, že poukazování na volby je v tomto případě příliš zjednodušené.
Pokud jde o kolegu Jančíka, který byl odpovědný za plnění usnesení rady týkající se případu Portheimka, včetně vypořádání se správcem konkursní podstaty a nového pronájmu, zde konal jen to, co bylo schváleno radou a z výše uvedeného jsou také patrny důvody proč tak rozhodla.