Kongres, odliv voličů, ODS v prezidentských volbách (9.3.2013)

Hodně se spekuluje o potřebě výměny vedení strany, aby se ODS opět mohla dostat na výsluní. Co si o tom myslíte vy? A kdo rozhoduje o tom, zda podzimní Kongres strany bude volební či ne? Volební být nemá, ale mnoho členů to požaduje.

A Co je podle vás příčinnou odlivů voličů od ODS? Volby jste na podzim prohráli především proto, že pravicoví voliči zůstali doma. Jak chcete ale docílit toho, že příště k volbám přijdou? Příští rok je přeci jen supervolební. Jsem vaším voličem, ale obávám se, že tentokrát vyjde můj hlas na zmar, ostatně jako v prezidentské volbě, kde jsem volil vašeho kandidáta a velmi mě zklamalo, že dozajisté nedostal podporu ani polovinu pravicových voličů.

Moje odpověď

Hodně se spekuluje o potřebě výměny vedení strany, aby se ODS opět mohla dostat na výsluní. Co si o tom myslíte vy? Pokud o změně hovoří členové strany pak nemusí spekulovat. Každý z nich má možnost v rámci svých sdružení navrhnout koho uzná za vhodné do jakékoliv funkce. V poslední řadě, pokud je delegátem kongresu, může návrhy na změny ve vedení učinit i na tomto místě.

Pouhá změna pro změnu je neúčelná pokud ji její nositelé nebudou doprovázet věrohodně prezentovanou vizí změn ve způsobu výběru volebních cílů a jejich prezentaci, v postojích k získávání potenciálních voličů nebo i ve změně vnitřních pravidel. Zatím takové přesvědčivé vize, které by se až tolik lišily od představ stávajícího vedení a které by vedly k jeho výměně zatím nevidím.

K novým i personálním námětům samozřejmě může docházet jak průběžně tak i během jednání na kongresu. Rád si nové myšlenky i jejich nositele vždy vyslechnu.

Aby se ODS opět dostala na výsluní je zapotřebí se vyrovnat s příčinou odlivu voličů (viz níže).

Kdo rozhoduje o tom, zda podzimní Kongres strany bude volební či ne? Volební být nemá, ale mnoho členů to požaduje. Minimálně by měl být Kongres každé dva roky volební. Protože ten poslední volební byl, není nutné aby následující byl volební opět. Na druhé straně, pokud kongres uzná za vhodné může se volebním stát kdykoliv.

Co je podle vás příčinnou odlivů voličů od ODS? Následuje řada bodů o kterých se domnívám, že jsou příčinou odlivu. Každý z nich sám o sobě představuje jen nedokonalý popis situace, podstatné je, že se na odlivu voličů podílí souhra těchto faktorů.

(1) Cena za vládnutí - ODS je vládní stranou. Dost výrazně je patrná cena za vládnutí u senátních voleb. Podíváme-li se např. na všechny výsledky předchozích senátních voleb, strany, které vládní byly a soupeřily v senátních volbách, tak neuspěly. Ty, které naopak byly v opozici proti vládě, tak dopadly opačně.

(2) Strach z reforem a obavy z budoucnosti - dočasně negativní důsledky některých nutných reforem jsou pochopitelně přičítány vládě a zejména té straně která má předsedu vlády.

(3) v době krize chtějí lidé spíše sociální jistoty - vedle faktických nebo domnělých důsledků reforem se dalším posilujícím faktorem pro nevolbu pravice stala také globální finanční krize, která vyvolala ovzduší nejistoty. Volání po sociálních jistotách a po stranách, které je nabízejí je pochopitelně v této době silnější.

(4) reformy nebyly možná dostatečně vysvětlovány - přestože většinou byly individuální výkony vládních představitelů koalice např. v televizních duelech nebo na tiskových konferencích dobré, nestačilo to. Vláda a jednotlivá ministerstva nereagovala dostatečně rychle na různé konkrétní polopravdy nebo nesmysly šířené v médiích.

(5) vyčerpání porevolučního bonusu - z jednoho ještě předkrizového průzkumu vyplynulo, že přes polovina voličů v podstatě chce spíše "sociální jistoty" a druhá menší spíše "svobodu, příležitosti a nezadlužování se". Porevoluční bonus, který měla ODS se vyčerpává a v současnosti se odhalují skutečné postoje voličů. Světová krize dopadající i na ČR tuto polarizaci ještě prohlubuje.

(6) Malá pozornost méně vázaným voličům (někdo je nazývá "měkký obal") . Každá politická strana má vždy jisté množství voličů, kteří jsou přelétaví pod dojmem nahodilých událostí. Ty mohou u ODS představovat např. středového liberálního voliče. Ten "svou" politickou formaci pravidelně opouští, případně se zase vrací, často pod dojmem nahodilých událostí. Tito voliči si zasluhují více pozornosti, vysvětlování a obhajování vládních kroků.

Je také jasné, že více voličů získáte, když jim něco slíbíte, když podpoříte kdejakou iniciativu a skupinový zájem. V případě, kdy je zapotřebí provádět reformy, je zapotřebí takovéto vycházení vstříc spíše omezovat. To k preferencí nepřispívá.

(7) nechali jsme si vnutit nálepku zlodějů a existencí zákulisních šedých existencí, které se snaží ovlivňovat stranu - díky tomu se vytvořila atmosféra, kdy všechna vládní opatření vedoucí k reformám byla médii prezentována jako snaha o obohacení se různých osob (k těmto laciným mýtům se propůjčovala i řada našich členů, nebo bývalých členů). Chyběla zde dlouhodobá strategie jak tato mediálně oblíbená nařčení eliminovat.

(8) naši voliči jsou citlivější na prohřešky pravicových politiků - nereagovali jsme možná dobře a obratně v reakcích na naše domnělé (nebo skutečné) skandály či morální prohřešky, chybělo efektivní krizové řízení.

(9) Neposkytovali jsme dostatek kredibilních a zároveň mediálně známých osobností - naši voliči zřejmě chtějí, aby jim ODS nevnucovala ty, kteří ztratili ať již oprávněně, nebo neoprávněně, svůj kredit.

(10) svou úlohu hrála i nejednotnost, rebelové ve sněmovně se svými nevěrohodnými požadavky vládu potápěly. Na jakoukoliv nejednotnost voliči silně slyší a trestají ji ve volbách.

(11) neúčast ve volbách - neumíme naše voliče přesvědčit o důležitosti reforem a o tom, že je provádíme tím nejlepším způsobem.

(12) Koaliční kompromisy - podle mého názoru jsou tím nejméně závažným faktorem. V křehké koaliční vládě jsou vždy nezbytné. Možná, že se vedení nedařilo jejich podobu dostatečně vysvětlovat.

Volby jste na podzim prohráli především proto, že pravicoví voliči zůstali doma. Ano, nepřesvědčili jsme je. Důvody viz výše. Doufám, že to nebyl Váš případ.

Jak chcete ale docílit toho, že příště k volbám přijdou? Příští rok je přeci jen supervolební. Jsem vaším voličem, ale obávám se, že tentokrát vyjde můj hlas na zmar, ostatně jako v prezidentské volbě, kde jsem volil vašeho kandidáta a velmi mě zklamalo, že dozajisté nedostal podporu ani polovinu pravicových voličů. Váš hlas jistě nepřijde nazmar. ODS má stále pevné místo na politickém hřišti. Má stále velké množství kvalifikovaných politiků, kteří prošli, nebo jsou angažováni v komunální politice. Máme 320 starostů a 250 zástupců starostů v obcích. ODS má stále z čeho vybírat. Její akcent na věcnost, nepopulismus, dlouhodobé cíle, rozvoj infrastruktury, podnikání, svobodu, příležitosti a nezadlužování se může být přijatelným pro ty, kteří si uvědomují, že je zapotřebí nejprve hodnoty vytvářet a teprve poté je distribuovat.

Jak docílit toho aby pravicoví voliči k volbám přišli? Podle mého by pomohlo nadále očišťovat naší pověst, pečlivější výběr kandidátů, komunikace jednotlivých záměrů s našimi potenciálními voliči, lépe definovat svou politiku, nejen na řízení hospodářství, ale také na vládu práva, pořádek, bezpečnost, deregulace, zjednodušování byrokracie. Trpělivě uvádět nepravdivé výhrady vůči nám na pravou míru.

Současné vedení si je samozřejmě vědomo uváděných příčin volebních neúspěchů a zdá se, že se začíná soustřeďovat na některé dílčí problémy. To prokazují i poměrně drastická opatření z poslední doby. např. zrušení některých oblastních sdružení (Praha 4, Praha 12 a Praha-západ), kterou odsouhlasila Výkonná rada.

Pokud jde o Vámi zmíněnou prezidentskou volbu, tato se nedá srovnat s volbami do komor parlamentu. Byla to volba jedné osoby, nikoliv politické strany. Nedalo se také předpokládat, že po třetí bude zvolena prezidentem osoba spojená s ODS. Přemek Sobotka získal svůj mandát ve svobodných primárních volbách a dále se zúčastnil prezidentských voleb. Nepostavit kandidáta za ODS bych považoval za zbabělé (a najmout nějakého externistu bych nepovažoval za korektní ke členské základně). Tato volba pro ODS nebyla příznivá v žádném případě. Jak prohra, tak nenominace je událostí, kterou dovedou média vždy dobře využít. Nepovažoval bych za vhodné podléhat případným poťouchlým komentářům a předpovědím, vycházejících jen z této volby.