K reakci na imunitu (16.5.2012)

Vaše odpověď na hlasování mě zklamala, stejně tak jako mnoho jiných. A pravě z důvodu takových reakcí jsou jistě potřebné změny, nejen volebního systému, Ústavy, ale hlavně systému politiky u nás a kultury obecně. Žádá si to doba a vývoj. O společnosti nemluvě, těm dlužíte jako jejich zaměstnanci hodně.

Moje odpověď

Vážený pane,

registruji všechny podněty a snažím se z nich i poučit, ale vaše reakce mně neposkytuje žádné vodítko. Z mé odpovědi uvedené na http://www.skaloud.net/dopisy/omezeni-imunity-26-4-2012/ odvozujete nutnost změny volebního systému a systému politiky. To je sice zajímavé, ale není tu patrná žádná vazba na mé argumenty, na kterou by se dalo reagovat.  

O politicích by se dalo dlouze improvizovat, co všechno dluží, jací by měli být a o co by měli usilovat. Nicméně nejsou vašimi zaměstnanci. Zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu, kterým se zavazuje vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele. To není případ politika. Je však placen z Vašich daní, zrovna tak jako jsou placeni úředníci na úřadech, vojáci, učitelé, policisté, příjemci dotací atp. Na rozdíl od nich je i volen. To vše samozřejmě zakládá i jisté závazky jako např. zdůvodňovat své rozhodování veřejnosti, což jak vidíte činím. Chápu, proč se diskuse o poslanecké imunitě posunula zcela jinam, něž je její racionální jádro, a že je veřejností vnímána v jiných souvislostech. Mají však politici činit rozhodnutí podle dílčích výzkumů veřejného mínění, nebo se řídit momentálními náladami společnosti? Já si to nemyslím. Jednám podle svého nejlepšího vědomí, a ve váš prospěch. A to i když máte jiné představy a v imunitě vidíte možná snahu o získávání beztrestnosti při páchání zločinů. Já tento důvod považuji za nesprávný a nedoložitelný

M. Škaloud