Regulace reklamních nosičů kolem dálnic a rychlostních komunikací (16.10.2008)

Štěpán Fiala:

Dobrý den, domníváte se, že by se měla zpřísnit regulace reklamních nosičů kolem dálnic a rychlostních silnic? Hodláte se v této oblasti nějak angažovat? Díky předem za odpověď.

 

 

RNDr. Miroslav Škaloud:

Ano pocitově se domnívám, že by se měla zpřísnit. Četl jsem některé úvahy o tom, že by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy. Na druhé straně k zaujmutí kompetentního stanoviska potřebuji nalézt a seznámit se s odbornými studiemi týkajícími se jejich skutečného negativního vlivu (pokud existují). Pokud je mi známo, tak pro povolování umístění reklam u dálnic existují velmi přísná bezpečnostní pravidla a jsou mnohem přísněji dodržována, než s jakou benevolencí jsou povolovány reklamy ve městech, a to i na rušných komunikacích rychlostního typu. Reklamy u dálnic například nikdy neobdrží povolení pro umístění v blízkosti křižovatek, dopravních značek a ani v historicky nebezpečných úsecích. Pokud bychom chtěli zvýšit bezpečnost provozu nějakým zásahem do reklamních nosičů, pak by se měla pravidla zpřísnit a především dodržovat i pro uvedené komunikace ve městech. V neposlední řadě by se měla státní správa také více věnovat dlouho přehlíženéých„černých“ reklam, které se často v nebezpečných úsecích nacházejí. Po volbách se v této oblasti budu angažovat tím, že si nejprve nechám zpracovat odbornou studii na toto téma a budu Vám nadále k dispozici pro případnou komunikaci.