Chcete bezpečnější komunikace a přitom dvacet policistů tráví den na nesmyslné uzavírce. (9.9.2007)

luboš , (home@cuka.cz)
Vážený pane senátore, je Vám děkováno za přispění ke konání triatlonu v Chuchli. Chci Vám říci, že dnes jsem strávil 1,5 hod. do Prahy a 1 hod. zpátky popojížděním v koloně a pozorováním prázdné poloviny rychlostní komunikace, kde velmi zřídka projel nějaký cyklista. V koloně jsem viděl min. dvě dopravní nehody, které by se bez triatlonu nestaly. Chcete bezpečnější komunikace a přitom dvacet policistů tráví den na nesmyslné uzavírce. Závody se můžou konat zcela určitě na jiném vhodnějším místě!!!

RNDr. Miroslav Škaloud :
Vážený pane, takovéto závody by bezpochyby neměly způsobovat dopravní chaos a kolony vozidel. Nejsem proto zastáncem např. závodů zasahujících i centrum města, nebo akcí včetně sportovních, které přirozené funkce města a komunikací narušují. Předpokládal jsem, že tyto závody, jejichž cyklistická část nepovede městem, nezpůsobí vážnější problém. Nejsem ale ani organizátorem závodu a ani odpovědný za přípravu trasy, zde by Vaše zpětná vazba byla lépe uplatněna na odboru dopravy MHMP, které takovéto omezení dopravy schvaluje a v rozsáhlejších případech uzavírek jej předkládá i Radě hl. m. Prahy.

Vaše sdělení je datováno dnem 9.9., v tu dobu se závod ale již nekonal. Předpokládám, že šlo o překlep.

V každém případě je to ponaučení a příště si při případné podpoře libovolné akce zjistím podrobnosti o uzavírkách a prověřím si možné návazné problémy s dopravou.

V současné době existuje trend přenášet sportovní akce do měst a jejich okolí mimo klasická sportoviště. To nejen z důvodů snadnější propagace daného sportu (a také sponzorů) ale i proto, že pro některé nové disciplíny sportoviště neexistují. To má samozřejmě negativní dopady na chod města. Na druhé straně je i část veřejného mínění a rozhodování samospráv na straně takovýchto akci. Je tedy zapotřebí nalézat vyvážený kompromis a pečlivěji posuzovat možné dopady.

Níže také uvádím sdělení a omluvu ředitele závodu p. Jaroše.

S pozdravem M. ŠkaloudMgr.Roman Jaroš:
V prvé řadě se chci omluvit Všem za dopravní komplikace, které vyvstaly při závodě Czech BIGMAN. Přesto mi dovolte, abych se Vám celou situaci pokusil osvětlit i s důvody, které mě vedly k tomuto řešení.

V úvodu chci podotknout, že snahou každého pořadatele je vytvoření závodu bezpečného pro všechny účastníky dopravního provozu – závodníky, pořadatele, diváky a samozřejmě i Vás řidiče. Věřte mi, že se nejednalo o „hurá akci“, ale o dlouhodobě připravovaný závod ve spolupráci se všemi institucemi, které jsou takovéhoto závodu součástí.

Czech BIGMAN je kombinace terénního a dlouhého triatlonu ve dvou po sobě jdoucích dnech, skládající se z plavání, cyklistiky a běhu.
Již z tohoto důvodu je nutné hledat vhodný prostor, který splňuje všechny podmínky k realizaci zmíněných sportovních disciplín a zároveň lze vytvořit maximální podmínky pro bezpečnost všech zúčastněných. Jen pro připomenutí, pokud zapátráte v paměti, jistě si vybavíte tragické zprávy, které proběhly veřejností - např. propíchnutí chlapce oštěpem, smrtelná událost v případě uvolnění odrazového prkna na doskočišti, pád branky na hráče … atd., přestože se v těchto případech jednalo o zařízení ke svému sportu přímo určených, stadiony či atletická hřiště.
Triatlon, ve svém obsahu skrývající plavání v délce 3,8 km, 180 km na kole se závěrečný běh v délce 42,2 km se však na takovýchto sportovištích provozovat nedá. I náš sport má své tragédie (převážně z cyklistiky) a mnozí by mohli vyprávět, za všechny zmíním dnes vozíčkáře Zbyňka Švehlu nebo Martina Matulu, který se naštěstí ze svých zraněních úspěšně dostal.
Je polemikou zda jakékoliv závody podobného charakteru a rozsahu pořádat na „nějakých okreskách“ či na méně frekventovaných komunikacích a nervózně očekávat, zda z kterékoliv bezpočetně možné vedlejší silnice či polní cesty nevyjede motorista v plné rychlosti, nebo při průjezdu vesničky nevyjde z obytných domů , dveří či vrat dítě, maminka s kočárkem či neopatrný důchodce. O psech, kočkách a dalších nečekaných překvapení nemluvě. Ti všichni jsou účastníky silničního provozu a je třeba si to uvědomit. Ti všichni, z nás závodníků, ale i sami ze sebe mohou do konce života udělat nešťastníky a mrzáky zároveň.

Všichni jsme děti svých rodičů a mnozí i rodiči svých dětí, strašně nerad bych kterémukoliv z rodičů oznamoval, že díky mé špatné organizaci, nepředvídavosti a nedostatečnému dopravnímu zajištění se stala smutná tragédie, která postihla jejich syna či dceru.

Nejen z těchto důvodů jsem se po dlouhém rozhodování a váhání rozhodl pro tuto variantu, která je věřím nejbezpečnějším řešením pro všechny, kterých se může týkat.
Pro úplnost dodávám, že informace o tomto závodě a dopravních omezeních včetně omluvy všem, jichž by se tato akce mohla týkat byla sdělena v dostatečném časovém předstihu nejen rozhlasovému dopravnímu informačnímu centru, ale byla prezentována i prostřednictvím tiskových a rozhlasových médií (jen v posledních čtrnácti dnech zaznělo 230 spotů). Všem přímo dotčeným jsme zaslali dopisy s omluvou a žádostí o pochopení, které jsme osobně vhodili do poštovních schránek.

Na závěr přijměte prosím ještě jednou moji osobní omluvu za komplikace, které Vám závod Czech BIGMAN způsobil. Rozhodně nebylo úmyslem Vám znepříjemnit sobotní den. Doufám, že mou omluvu přijmete,stejně jako vysvětlení a důvody, které k tomuto uzavření vedly.

Děkuji za pochopení.

S úctou,

Mgr.Roman Jaroš
ředitel závodu
autor projektu