Budete hlasovat pro znovuumožnění měření rychlosti obecní/městskou policií? (29.9.2008)

VáclavC

Vážený pane senátore, budete hlasovat pro znovuumožnění měření rychlosti obecní/městskou policií? Dále, jaký je Váš názor na zóny placeného stání, které se rozvíjí v Praze? Děkuji za odpovědi.

 

 

RNDr. Miroslav Škaloud:

Pokud jde o měření rychlosti radarem, neodmítám jej. Budu hlasovat podle toho jakou bude mít zákon formu. Je zapotřebí zkoumat všechna pro a proti. Nepovažuji za vhodné abych pod dojmem pokuty za překročení rychlosti (o které se mohu oprávněně domnívat, že byla zbytečná) dal průchod svým pocitům a při posuzování používání radarů městskou policií nezvážil i jiné argumenty. Některé z těch dalších argumentů jsou ty, že PČR, tj. státní policie by toto měření již nezvládala, dále statistiky ukazují, že počet nehodovosti po použití radarů se snížil, (počet usmrcených dokonce o 41%). Také je pravdou, že jiný efektivnější způsob pro řešení problému dopravní nehodovosti způsobeného nepřiměřenou rychlostí zatím neexistuje atp. Jinou otázkou je, že stanovení limitů pro rychlost je záležitost, která se řeší v součinností se samosprávou, a zde by mělo být určování přípustné rychlosti v jednotlivých úsecích zkoumáno pečlivěji. Také mně vadí měření v oblastech, kde je provoz plynulý, a kde je podle značky nízká rychlost, kterou osobně považuji za nevhodnou. Příklady zjednodušování si práce ze strany MP jsou mi známy. Viděl jsem také v televizi případ zneužití měření rychlosti radarem ale domnívám se, že zobecňování není na místě.

 

Pokud jde o zóny placeného stání jsem pro jejich přiměřené zavádění. Podstatou by měl být vyvážený kompromis mezi dostupností parkování rezidentů na straně jedné a možností zásobování, parkování návštěv a těch kteří v oblasti pracují na straně druhé. To může být uskutečněno pouze na základě pečlivé rozvahy nad reálnými údaji. Pro zlepšení dopravní situace a parkování v Praze existuje jen několik doplňujících se možností řešení - dostavby okruhů, výstavba podzemních garáží, další dostavby metra, přiměřené zavádění parkovacích zón a v krtitickém případě i mýtné. Výstavba podzemních garáží a parkovacích domů, je velmi funkční, ale je otázkou delšího horizontu vzhledem k finanční náročnosti těchto staveb.