Životní prostředí

 • ice_1.JPG

  Globální oteplování a související otázky (7.4.2007)

  Jedním z vážně vnímaných témat současnosti jsou klimatické změny. S tím také souvisí řada opatření, které plánují státy jak individuláně tak v rámci mezinárodních smluv a která by měla následky uvedených změn zmírnit. Jedná se např. o snižování emisí, úspory, nové druhy daní a regulací. Takováto opatření již brzy budou zasahovat do našich životů a v budoucnu mohou na dlouhou dobu ovlivnit směřování dalšího vývoje.

 • 250107-1.jpg

  Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)

  V druhé polovině ledna t.r. jsem byl pozván jako panelista na diskusi po promítání filmu "Nepříjemná pravda". Přestože se diskuse vedla k řadě zajímavých otázek, na hodnocení filmu se příliš nedostalo. Několik mých poznámek k filmu je uvedeno níže.

 • Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)

  Vděčným a opakovaným mediálním tématem poslední doby je konflikt mezi "ochránci přírody" a těmi, kdo "přírodu vykořisťují na úkor naší budoucnosti". Současně jsme konfrontováni s vizemi budoucích ekologických a jiných katastrof, pokud bude stávající civilizační trend pokračovat. Jak je to vlastně s vlivem člověka na přírodu a s naší budoucností? k filmu je uvedeno níže.

 • Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplovánín (7.5.2005)

  Prosincová katastrofa v Asii vyvolaná zemětřesením a následnou vlnou tsunami způsobila velké ztráty na životech a na majetku. Příčinou tragického počtu obětí byla především nepřipravenost na krizové situace. Samotný rozsah katastrofy souvisí i s větším rozsahem lidských aktivit a rozšiřující se infrastrukturou doprovázející nová lidská sídla.