Zdravotnictví

  • Financování zdravotnictví (20.10.2002)

    Základním problémem zdravotnictví a nejen v České republice je, že nikdy nebude dost veřejných prostředků na zajištění takové zdravotní péče, kterou je společnost schopna konzumovat na jedné straně a poskytnout na straně druhé.

  • Drogy (15.10.2002)

    Zneužívání drog přináší řadu škod, na životech, zdraví na psychice, na rodinných vztazích, přitahuje k sobě kriminalitu a organizovaný zločin. Zneužívání drog zřejmě nelze vymítit ale je zapotřebí je trvale omezovat.