reforma veřejné správy (20.10.2002)

Základem transformace veřejné správy (státní správa + samospráva) by měla být inventura všech vztahů občan - stát. Výsledkem této inventury musí být přenechání dalších pravomocí státu přímo občanovi a ne vytváření dalších stupňů veřejné správy.


Podle četnosti kontaktů občanů s veřejnou správou by měly být znovurozděleny kompetence mezi obecní (městské) úřady, střední stupeň a centrální úřady. Výsledkem tedy musí být jednotná, přístupová veřejná správa.

Doplněk 28.4.2005:
To, že je v současné době vztah mezi státem a občanem, popř. mezi státem a obcemi nezdravý a že je zapotřebí jej revidovat dokladuje i nález Ústavního soudu ČR z 28.4.2005 týkající se obce Jindřichovice pod Smrkem (Pl. ÚS 49/04):

"Ústavní soud si je vědom toho, že přemíra správních úřadů různého stupně a požadavků kladených z jejich strany jak na územní samosprávné celky, tak na různé právnické i fyzické osoby jde mnohdy nad rámec pravidel řádného fungování demokratického státu."