Veřejná správa

  • Církve (2.10.2003)

    Církve hrají ve všech státech euro-americké civilizace nezastupitelnou roli ve společenském životě. V České republice došlo po roce 1989 k některým důležitým změnám, které umožnily zrušení nejkřiklavějších instrumentů, které komunistický totalitní režim vůči církvím užíval. Přesto se však dnešní situace vztahů mezi státem a církvemi v České republice jeví jako nevyhovující ze dvou základních důvodů:

  • Reforma veřejné správy (2.10.2002)

    Základem transformace veřejné správy (státní správa + samospráva) by měla být inventura všech vztahů občan - stát. Výsledkem této inventury musí být přenechání dalších pravomocí státu přímo občanovi a ne vytváření dalších stupňů veřejné správy.