věda a výzkum

  • 100415_science.JPG

    Dáváme na vědu a výzkum málo? (15.4.2010)

    Velmi často jsou porovnávány výdaje ČR na vědu a výzkum s vyspělými státy a to v měřítku podílu na HDP. V rámci nového plánu evropské hospodářské politiky EU 2020 existuje také cíl dosažení výdajů na vědu a výzkum ve výši 3% HDP do r. 2020. Dáváme na vědu a výzkum málo nebo přiměřeně? Jsou cíle EU 2020 v oblasti vědy a výzkumu reálné?