sociální spravedlnost (12.11.2002)

Sociální spravedlnost je termín, používaný jednotlivými sociálními skupinami k vymáhání zvláštních nároků. Pojem "sociální spravedlnost" se dnes používá pro označení toho, co by se mělo přesněji nazývat "distribuční spravedlnost", tedy spravedlnost přerozdělování vytvořených hodnot.


Neexistuje však obecné pravidlo, z něhož by šlo vyvodit u všech konkrétních, jednotlivých případů, co je "sociálně spravedlivé", neboť každý občan považuje v konkrétních případech za "sociálně spravedlivé" něco jiného. Tento termín se však stává jen zneužívaným nástrojem jednotlivých sociálních skupin k prosazování pohodlnějšího a širšího přístupu k přerozdělovaným penězům.

Zastánci "sociální spravedlnosti" si navíc neumějí či nechtějí přiznat, že právě "nerovné" rozdělování v rámci tržního mechanismu vede k tomu, že vytvořené prostředky jsou směrovány tam, kde přinášejí největší výnos, což má za následek, že v tržním hospodářství dostávají nakonec sociálně slabší skupiny více, než by jim mohl poskytnout "přerozdělovací" socialismus jakéhokoliv druhu