důchodová reforma (28.10.2002)

Je nezbytně nutné změnit celý systém sociálního a zdravotního pojištění a propojit jej s daňovým systémem. Jedním z největších současných rizik je financování penzijního systému. Důchodový systém se dostal do krize, která se bude v důsledku demografického vývoje dále prohlubovat.

Stabilita průběžného systému je totiž dána počtem plátců a počtem důchodců a tento poměr se bude dále rychle zhoršovat. V následujících létech lze očekávat značný nárůst počtu důchodců při stagnaci a následném poklesu počtu plátců pojistného.

Optimálním řešením je kombinovaný systém průběžného a fondového financování důchodů. Tedy systém, ve kterém by lidé i nadále průběžně platili jistou částku do solidárního systému, ale současně by také přispívali na vlastní individuální účty penzijního pojištění.

Řešení se dá rozdělit do několika kroků. Prvým krokem by měla být změna parametrů stávajícího systému tj. úprava věku odchodu do důchodu v návaznosti na prodlužující se délku života, změnami způsobu valorizace důchodů, změnami v zápočtu tzv. náhradních dob pojištění, a třeba i na pružném odchodu do důchodu, který umožní starším lidem pracovat na část pracovního úvazku a k tomu částečně pobírat důchod, což sníží deficitnost současného systému a zlepší jeho financovatelnost. Druhým krokem důchodové reformy by mělo být postupné snižování váhy stávajícího průběžného penzijního systému a opatrné nastartování individuálního spoření.