Sociální záležitosti

 • Důchodová reforma (28.10.2004)

  Je nezbytně nutné změnit celý systém sociálního a zdravotního pojištění a propojit jej s daňovým systémem. Jedním z největších současných rizik je financování penzijního systému. Důchodový systém se dostal do krize, která se bude v důsledku demografického vývoje dále prohlubovat.

 • Nezaměstnanost v České republice (15.2.2004)

  Jedním ze závažných problémů České republiky je rostoucí nezaměstnanost. V minulém roce kolísala míra nezaměstnanosti až do listopadu stále pod 10ti procenty, v prosinci však již činila 10,3 %. V lednu t.r. pak došlo k nárůstu na 10,8 procenta, což reprezentuje celkem téměř 570 tis. nezaměstnaných. To je o 31 tis. více, nežli loni v lednu.

 • Jak s nezaměstnaností v ČR (5.2.2004)

  Jedním ze závažných problémů České republiky je rostoucí nezaměstnanost. V minulém roce kolísala míra nezaměstnanosti až do listopadu stále pod 10ti procenty, v prosinci však již činila 10,3 %. V lednu t.r. pak došlo k nárůstu na 10,8 procenta, což reprezentuje celkem téměř 570 tis. nezaměstnaných. To je o 31 tis. více, nežli loni v lednu.

 • Reforma důchodového systému (14.7.2003)

  Jedním z nejdůležitějších problémů, který bude zapotřebí v nejbližších letech řešit, je reforma důchodového systému. Současný český průběžný důchodový systém je v deficitu - letos se předpokládá schodek cca 20 miliard. Pokud by se neučinila žádná opatření, pak by jen do roku 2020 narostl kumulovaný deficit na zhruba 30 měsíčních výplat důchodů - a to je jeden z nejstřízlivějších odhadů.

 • Důchodová reforma detailněji (20.2.2003)

  Současný český průběžný důchodový systém je v deficitu - letos se předpokládá cca 20 miliard. Pokud by se neučinila žádná opatření, jenom do roku 2020 by narostl kumulovaný deficit např. podle Jany Klimentové z MPSV na zhruba 30 měsíčních výplat důchodů - a to je jeden z nejstřízlivějších odhadů.

 • Romská problematika (20.11.2002)

  Jako za jednu z příčin horšího sociálního postavení romské minority (podle vyjádření vládního zmocněnce pro lidská práva) lze přijmout to, že romská minorita má statisticky jiné postoje k životu, nežli majoritní společnost. Je zde menší důraz na odpovědnost, cílevědomé plánování a odříkání (je zde menší přičinlivá orientace na budoucí úspěch). *)

 • Sociální spravedlnost (12.11.2002)

  Sociální spravedlnost je termín, používaný jednotlivými sociálními skupinami k vymáhání zvláštních nároků. Pojem "sociální spravedlnost" se dnes používá pro označení toho, co by se mělo přesněji nazývat "distribuční spravedlnost", tedy spravedlnost přerozdělování vytvořených hodnot.

 • Nezaměstnanost - aktuální problém (11.10.2002)

  V pondělí 6. října 2002 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svůj další program pro boj s nezaměstnaností. Obě nové varianty jsou pojmenovány velmi přívětivými hesly "První příležitost" a "Nový start". Celý program má být dalším pokusem socialistické vlády řešit vysokou nezaměstnanost v naší zemi. Podívejme se ale na celou věc z pohledu let minulých, které zaručeně prověří každý vládní záměr.