Směřování

 • Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)

  Zprávy, které se dobře prodávají a jimž jsme proto také zhusta vystavováni se často týkají negativních aspektů reality. Jsou-li navíc vytrženy z kontextu, mohou mít slušný alarmující náboj. Jednou z takových zpráv je sdělení o tom, kolik lidí na světě ještě žije v extrémní chudobě a kolik lidí trpí hlady nebo kolik lidí nemá přístup ke kvalitním zdrojům vody. Projdou-li takovéto zprávy dále přes několik dalších prostředníků (např. webových magazínů spravovaných levicovými romantiky) mohou na sebe nabalit navíc i řadu nesmyslů. Jedním z nich je např. tvrzení že trend nárůstu světové ekonomiky se nepromítl do sebemenšího zlepšení životních podmínek drtivé většiny světové populace.

 • Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)

  Jednou ze společně plánovaných aktivit EU je tzv. rozvojová pomoc. Jedná se o pomoc rozvojovým zemím rozdělovanou jak prostřednictvím přímých finančních dotací tak i financováním konkrétních prací. Mezi deklarované cíle této pomoci patří zejména snížení chudoby, dále pak průmyslový rozvoj, postupná integrace partnerských zemí do světové ekonomiky, rozvoj zemědělství, rozvoj demokracie, lidských práv, řádné správy věcí veřejných a poskonfliktní obnova. Na rozvojové pomoci se podílí i další vyspělé státy světa. Podílela se na ní ostatně i ČR ještě před vstupem do EU.

 • K vládní Strategii udržitelného rozvoje pro ČR (3.2.2005)

  Vláda předložila parlamentu pro informaci Strategii udržitelného rozvoje České republiky, jako "rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů)". Měla by vládě sloužit jako východisko pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.

 • Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)

  Stanovisko "Udržitelný rozvoj – snaha o centrální plánování nebo nová ideologie? (6.9.2004)" jsem ve zkrácené verzi uvedl i v měsíčníku Pražská pětka pod názvem "Udržitelný rozvoj a co se za ním skrývá". Na článek jsem dostal reakci čtenářky, která vyslovila následující názor: "článek přináší schematické vidění problému, možná by se dokonce dalo hovořit o (cílené) mystifikaci, a především schematické vidění světa. Já osobně bych ve světě, který je řízen jen ekonomickými motivy a kde je cílem života neomezená spotřeba a konzum, žít nechtěla.". Níže je má odpověď. Po odeslání ještě rozšířená a upravená pro tyto stránky.

 • Udržitelný rozvoj – snaha o centrální plánování nebo nová ideologie? (6.9.2004)

  Poslední dobou se šíří v rozličných textech a proklamacích pojem „Udržitelný rozvoj“. Stává se nejen součástí většiny "dobře strukturovaných" politických projevů týkajících se perspektiv, ale stává se i součástí evropské frazeologie. Za použitím tohoto slovním spojení se skrývá rozsáhlá a málo přehledná směs nejrůznějších zájmů. Protože je to pojem dostatečně obecný a nejasný lze jím zdůvodnit většinu různých požadavků počínaje regulacemi až po využití veřejných rozpočtů pro financování čehokoliv. Při jeho používani se již mnohdy ztrácí spojitost s jeho původním významem, kdy reprezentoval doktrínu vyčerpání zdrojů.

 • Globalizací proti chudobě (22.6.2003)

  Ve stínu referenda o vstupu ČR do EU zůstalo v pozadí několik událostí. Jednou z nich byl i 1. květen a jeho využití odpůrci "globalizace" k demonstrancím. Podobné aktivity se objevily i při vrcholné schůzce G7 představitelů sedmi nejsilnějších zemí.