§ trestání násilí a vydírání

Náš trestní zákon je v porovnání s trestáním ekonomických trestných činů velmi mírný k pachatelům závažné násilné trestné činnosti a k pachatelům vydírání. Organizovaná skupina zločinců, která vydírá např. podnikatele a vyžaduje výpalné, jinak vyhrožuje zabitím dětí popřípadě jinými újmami je ohrožena trestem odnětí svobody do 8 let. Pachatel majetkového trestného činu se škodou nad jeden milión korun je ohrožen trestní sazbou do 12-ti let. To je zjevný nepoměr hodnot!

Kvalifikované organizované vydírání a těžká újma na zdraví by mělo být trestním zákonem trestáno podstatně přísněji než závažná ekonomická trestná činnost. Pachatel těžké újmy na zdraví by měl být ohrožen trestní sazbou nikoliv od 2 do 8 let, ale nejméně do 15-ti let odnětí svobody, pokud se dopustil skutečně zmrzačení jiného člověka. Také pachatel organizovaného vydírání by měl být postižen podstatně přísnější trestní sazbou, která bude alespoň stejná jako u pachatele nejzávažnější ekonomické trestné činnosti (např. 5 až 12 let, namísto dosavadních 2 až 8 let).

Trest odnětí svobody nad 15 let až na doživotí by neměl být označován za výjimečný. Pachatel, který úmyslně usmrtí jiného, by měl být ohrožen trestní sazbou alespoň do 25-ti let odnětí svobody, pachatel tzv. kvalifikované vraždy (§ 219 odst. 2 trestního zákona) by měl být ohrožen trestní sazbou od 15-ti let na doživotí. Doživotí u nájemního vraha, vraha více osob, vraha dítěte, vraha, který způsobil vraždu zvláště trýznivým či brutálním způsobem, by nemělo být trestem výjimečným vázaným na řadu podmínek.