§ odškodňování

Zrušení vyhlášky č. 32/1965 Sb. a její náhrady vyhl. 440/201 Sb., nelze jednoznačně konstatovat spokojenost či zlepšení způsobu odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Bylo by spíše vhodné z hlediska připravované velké novely občanského zákoníku přijmout ustanovení o odškodňování bolesti, utrpení, psychické újmy a ztížení společenského uplatnění v rámci řízení na ochranu osobnosti podle stejných principů, jako je odškodnění imateriální újmy v případě útoku na čest.

Soud by vzal v úvahu podrobnou lékařskou zprávu jakou újmu poškození zdraví přineslo poškozenému a na základě toho by bez „výpočtu podle tabulek“ stanovil přiměřenou satisfakci pro poškozeného. Druhou možností je stanovit zákonem tabulky bodového ohodnocení bolestného (částečně upraveno v zák. 440/2001 Sb.), ztížení společenského uplatnění, nikoliv však psychické újmy, kterou odškodňovat jako újmu imateriální a jako vzor pro tyto tabulky vzít třeba odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění ve Spolkové republice Německo, neboť dosavadní ustanovení vyhl. č. 440/2001 Sb., je spíše pouhou náhradou náplasti na bolest (jakoukoliv) nikoliv dostatečnou pomocí a náhradou.