§ domácí násilí a násilí proti slabšímu

Větší pozornost by měla být v legislativě věnována problematice domácího násilí a terorizování zejména žen, dětí a starých lidí. K tomu by bylo vhodné převzít některé moderní modely právní a policejní ochrany ohrožených „slabších“ osob, podobné, jako byly přijaty v rakouském právu.