Politika obecně

 • emo01.JPG

  Několik vět 2009 - zklamání z politické scény (10.10.2009)

  Proklamace "Několik vět 2009", které se čas od času vynoří jako mailové sdělení je provoláním ve prospěch volby malých stran, popř. omezení hlasu velkým stranám a to pod praporem boje proti neslušnosti, nemorálnosti a aroganci. Vyjadřuje řadu často slýchaných a zveřejňovaných negativních pocitů části veřejnosti z politiky. Jsou uváděné výhrady oprávněné?

 • 100626_volby2010x.JPG

  Ohlédnutí za volbami do sněmovny (26.6.2010)

  Volby skončily a přinesly řadu překvapivých výsledků. Nejdůležitější je ten, že dávají po dlouhé době možnost k sestavení stabilní většinové vlády, která má v plánu rozpočtovou střídmost a snahu po reformách. Pro budoucí prosperitu republiky a její kredit je to velmi významné. Voličům za to patří velký dík.

 • sal_c.JPG

  Prvá schůze Senátu v 7. funkčním období (26. 11. 2008)

  Dne 26.11.2008 se konala ustavující schůze Senátu v sedmém volebním období. Složením slibu se noví senátoři ujali svého mandátu. Bylo zvoleno nové vedení Senátu - předseda Senátu, a pět místopředsedů, poté předsedové výborů a komisí. Dále byly nově obsazeny výbory, komise a delegace. Volební vítězství ČSSD v listopadových doplňovacích volbách se promítlo i do nového složení výborů (viz níže). Senát byl tak obměněn z 1/3 novými zástupci.

 • 020208-1.jpg

  Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)

  Události, které se odehrávaly kolem volby prezidenta republiky odkryly řadu zajímavých pohledů jak na vedení politického boje a na charaktery některých politiků, tak i na práci médií. Ta v přirozené snaze nevynechat sebemenší záchvěv senzace, nerozlišovala příliš mezi domněnkami a fakty, nebo mezi věcmi podstatnými a méně podstatnými. Tím také utvrzovala některé stereotypy a mýty ve vnímání politiky, popř. dala vznik novým, např. o vhodnosti veřejné volby.

 • pomoc_c.JPG

  Jak může pomoci senátor (20.3.2008)

  Příležitostně bývám tázán jak může senátor prospět svému obvodu. Otázky podobného druhu např. co jste udělali, nebo co děláte pro svůj obvod, jsou také často zmiňovány v období před volbami do Senátu. Přestože hlavním těžištěm práce senátora je legislativní činnost, lze z hlediska vztahu k obvodu odpovědět ve dvou rovinách. První se týká vazby obvodu na legislativu. Zde má senátor příležitost i povinnost zohledňovat poznatky získané v rámci svého obvodu v legislativní práci. Druhá se týká řešení konkrétních problémů v lokalitě, ať již těch s širším dopadem, nebo ryze individuálních. Zde může pomáhat řešit problémy občanů jak zprostředkováním potřebné komunikace s příslušnými odbory státní správy či samosprávy, tak právně kvalifikovanými radami a v závažných případech i přímým podílem na jejich řešení.

 • senatx_c.JPG

  Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)

  Pocity, že volič je politikovi dobrý jen v čase, kdy se otevírají volební místnosti, jsou mezi lidmi silné. Nejsou tu pro nás, jsou tu jen sami pro sebe – tak by se daly shrnout do jedné věty. Je to velmi závažné téma, kdy politik při obhajobě svých rozhodnutí musí nejednou zvažovat, jestli se zalíbit momentální náladě veřejnosti, nebo svému názoru a svědomí.

 • LegAktiv_c.JPG

  O legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)

  V roce 2006 proběhlo několik volebních klání - do Sněmovny, Senátu, na radnice obcí a měst. To vyvolalo v médiích řadu specifických dotazů na fungování politiky a politiků. Řada otázek se týkala i toho, s jakou legislativní iniciativou dotyčný poslanec či senátor přišel.

 • 291106-1.JPG

  Prvá schůze Senátu v 6 období (29.11.2006)

  Dne 29.11.2006 se konala ustavující schůze Senátu v šestém volebním období. Složením slibu se noví senátoři ujali svého mandátu. Bylo zvoleno nové vedení Senátu - předseda Senátu, a čtyři místopředsedové, poté předsedové výborů a komisí. Dále byly nově obsazeny výbory, komise a delegace. Významné volební vítězství ODS v listopadových doplňovacích volbách se promítlo i do nového složení výborů (viz níže).

 • 060606-1.JPG

  Senát v neklidné povolební době (6.6.2006)

  Ačkoli povolební vyjednávání o složení nové vlády zrcadlí politické obsazení Poslanecké sněmovny, stranou taktických úvah nezůstává ani Senát.
  V denním tisku se před krátkým časem objevily úvahy o Senátu jako iniciátoru uskutečnění pravicového volebního programu. Jakou úlohu vlastně může Senát s jasnou pravicovou většinou sehrát v dané situaci?

 • Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)

  Krátce před parlamentními volbami se začínají objevovat ve vyjádřeních některých menších politických stran nebo žurnalistů sdělení relativizující pravolevé členění politického spektra. Objevují se i líbivá hesla typu „nejdeme ani napravo ani nalevo, ale dopředu“. Je pravolevé vidění světa již skutečně překonané?

Strana: 1 2 3