Obrana

  • Od 1. ledna 2005 jen profesionální armáda (26.12.2004)

    Od prvního ledna příštího roku bude ochranu republiky zajišťovat již jen profesionální armáda. Povinná vojenská služba bude zřejmě chybět málokomu. Novelou branného zákona (která nahrazuje dosavadní branný zákon č. 218/1999 Sb.) přechází Česká republika z modelu „branné povinnosti s odvody občanů do pravidelné vojenské služby“ na model „branné povinnosti s odvody a službou občanů jen v době „válečné“. Ani tuto službu však nebude nutno vykonávat, pokud tomu bude bránít "svědomí".

  • Mezinárodní terorismus v současném světě (12.7.2004)

    Mezinárodní terorismus, který v posledních letech nabývá na síle ohrožuje efektivitu a produktivitu zejména svobodného světa. Světa, jehož základními rysy a zdrojem prosperity jsou svoboda jednotlivce, otevřenost a volný pohyb osob. Je v současné době jedním z rizik ohrožujícím hodnoty západní civilizace. Kde hledat příčiny terorismu a jaké jsou způsoby jeho eliminace?