Hospodářství

 • kondice_c.JPG

  Ekonomická krize a jak si stojí ČR a členské státy EU (29.3.2009)

  Ekonomická krize zasáhla členské státy EU v různé kondici. Na webových stránkách NRC Handelsblat jsou velmi názorně zveřejněny některé parametry ekonomického zdraví - Výše hrubého veřejného dluhu, Deficit veřejného rozpočtu, míra nezaměstnanosti a míra ekonomického růstu. Tyto parametry jsou udány v grafické interaktivní formě i po kvartálech za posledních dva roky. Jsou zde rozlišeny země eurozony a dále limity splnění Maastrichtských kritérií u prvních dvou parametrů.

 • elektrarna1.JPG

  Proč se zdražuje elektrická energie? (26.1.2009)

  Jeden z citlivých faktorů, který ovlivňuje náklady domácností i podniků jsou narůstající ceny elektřiny. Co je jejich příčinou a jaká jsou řešení?
  Ukazuje se, že na liberalizovaném evropském trhu s elektřinou rostoucí poptávka převyšuje nabídku a řada bariér, včetně ekologických ztěžuje výstavbu nových elektráren i jejich provoz.

 • jader02_c.JPG

  Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)

  Plánování dalšího využití jaderné energie v České republice se po vstupu zelených do vlády poněkud utlumilo. Současně se také častěji objevují argumenty proti tomuto druhu energie. Některé vyjadřují racionální obavy, jiné se snaží být proti za každou cenu a je zřejmé, že jsou posilovány z ideologických důvodů. Jaké jsou tedy důvody pro jadernou energetiku a odkud pramení obavy z jejího využití? Dochází ve světě k útlumu jaderné energetiky, nebo k její renesanci?

 • 300607-1.jpg

  Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)

  Dne 19.6.2006 se v Senátu parlamentu ČR uskutečnilo veřejné slyšení na kterém se účastníci vyjadřovali k budoucnosti energetické politiky v České republice. Účastníci slyšení, které probíhalo cca 6 hodin, se vyjadřovali jak k otázkám diverzifikace energetických zdrojů v ČR tak k možnostem využití obnovitelných zdrojů a také k otázkám otevření vnitřního trhu s elektřinou a plynem.

 • 070216energEU2.jpg

  Kritické téma pro Evropu - energie (16.2.2007)

  Nejdůležitějším tématem Evropské unie je v současnosti energetická politika. Tu formují dvě okolnosti. První je ohrožení cen energií, popřípadě i samotných dodávek. Tou druhou je přesvědčení většiny politiků evropských zemí o hrozbě globálního oteplování a o potřebě snižovat emise CO2.

 • EconFreedom.JPG

  K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)

  Existují snadno definovatelné a měřitelné veličiny, které souvisí s ekonomickou svobodou, a to jak z pohledu odborného, tak i intuitivně laického. Z těchto veličin vytvářejí ve světě experti a různé instituce jakýsi souhrnný index, který jednotlivé prvky poměřuje a zahrnuje do komplexních posudků. Podle tohoto indexu jsou následně každoročně klasifikovány jednotlivé státy světa. Proč je používání takovéhoto indexu tak přitažlivé? Protože se ukazuje, že index ekonomické svobody, byť je definován různými týmy, souvisí jednoznačně nejen s kvalitou podnikatelského prostředí, ale i vyšším ekonomickým růstem. Index ekonomické svobody je tedy vodítkem, kam směřovat vládní politiku, pokud chceme zvýšit blahobyt občanů.

 • Tunelování (20.12.2002)

  Tunelování se stalo módním pojmem. Ve skutečnosti jde o starou známou zpronevěru. Velké vlastnické přesuny, pohyby financí a majetku i prudká výměna řídících ekonomických garnitur vedle někde k tomu, že manažeři a správci majetku, se k němu začali chovat jako vlastníci a přisvojovali si cizí statky.

 • Průmyslová politika (18.12.2002)

  Stát vytváří podmínky, nikoliv výsledky hospodářské soutěže.
  Svůj ekonomický úspěch musí mít ve svých rukou samostatní, sebevědomí a cílevědomí občané.

 • Volný trh (20.10.2002)

  Svobodný trh nesmí být jen nostalgickou vzpomínkou!
  Snaha omezovat a regulovat převládá i v ekonomice. Vláda levice ničí tržní prostředí ochranářskými a regulačními opatřeními, zaváděním - údajně nás chránicích - předpisů a diktováním zemědělcům a výrobcům potravin, co a v jakém množství smí vyrábět, vyvážet či dovážet. Díky tomu je zboží dražší, než by mohlo být.

 • Podpora podnikání (18.1.2002)

  Svobodné podnikání proměnilo naši zemi v dynamicky se rozvíjející a konkurenceschopnou zemi. Vláda socialistů však hází podnikatelům klacky pod nohy a neustále je šikanuje. Snaží se jim jejich obtížnou, namáhavou a riskantní práci co nejvíce ztížit. Z jejich daní se snaží financovat nefunkční státní podniky, ve kterých opět vládnou úředníci. To už jsme tu jednou zažili.