Ministr financí Sobotka a Modrá šance pro veřejné finance (18.12.2004)

Ministr financí Sobotka popsal v MFD dne 14.12.2004 mistrně zdražení, ke kterému v daňové oblasti dojde po realizaci "šílených" nápadů ODS. Zdrojem jeho informací je - jak sám uvádí - článek v MF Dnes.

Co tvrdí pan ministr je:
Voliči je předkládána lákavá teze, že všechny problémy veřejných financí údajně vyřeší rovná daň. Podle vágních představ ODS by měla být zhruba ve výši 15 procent. Současné zdanění činí po započtení odečitatelných položek 10,3 procenta čisté daně pro člověka, který v průměru vydělává 15 tisíc korun hrubého měsíčně a nemá žádné děti. Již nyní jsou tedy jeho celkové daně nižší než patnáct procent! Se dvěma dětmi pak jeho skutečné zdanění činí 5,7 procenta. Pokud však budeme hovořit o lidech, kteří berou jen 10 tisíc korun měsíčně, pak se dvěma dětmi to vychází na rovná dvě procenta.

Ministr by si měl předtím, než začne s někým polemizovat, přečíst to, co ten někdo skutečně napsal - nikoli pouze stručnou zmínku v novinách. V tomto případě tedy Modrou šanci. Jinak vypadá poněkud neinformovaně - na rozdíl od jistě mnohých čtenářů kteří se s návrhem ODS mohli seznámit v době kampaně - např. na letáčcích, na kterých ODS znázorňovala zdanění v systému rovné daně - i s uvedením odčitatelné položky 6.000 Kč.
Pravděpodobnější však je, že pan Sobotka to ví, leč přiznání, že rovná daň by ponechala víc peněz všem - lidem jak s nízkými, tak s vysokými příjmy - je pro něj nemyslitelné.

Důležitější je, jak to tedy má opravdu být.
Zdanění 15 % rovnou daňovou sazbou je dnes pouze u nejnižšího příjmového pásma - do příjmu 9.100 Kč měsíčně. Základní odčitatelná položka na poplatníka je 3.170 Kč. U vyšších příjmů je zdanění vyšší - až po sazbu 32 % z příjmu nad 27.600 měsíčně.

ODS navrhuje 15 % sazbu pro všechny a k tomu buď odčitatelnou položku - minimálně 6.000 Kč - nebo přímo zavedení rovné dávky - formou odpočtu z daně namísto ze základu daně. Lidem s nižšími příjmy by se zbývající částka doplácela - tedy tzv. negativní daň, lidem bez příjmů by ji vyplácel finanční úřad.

V případě odčitatelné položky by zdanění osoby s hrubou mzdou 15.000 nebylo 15 %, jak uvádí pan Sobotka, ale něco málo přes 7 %. Ono by to nebylo 15 % ani v případě, že by žádná odčitatelná položka nebyla. Pan ministr financí totiž "zapomněl" z hrubého příjmu odečíst pojistné. Tedy zapomněl u zdanění podle ODS. U zdanění podle dnešního systému kupodivu nezapomněl - tam má správně 10,3 %.

Daňové zatížení není ovšem tvořeno jen daní z příjmu. Jde také o výši odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jde o daň z příjmu právnických osob, kterou občané zaplatí v ceně zboží či služeb. Jde také o nesmyslnou daň silniční pro osobní automobily živnostníků - jakoby firemní auta ničila silnice, zatímco soukromá nikoliv ...

Všechny tyto daně je třeba buď snížit nebo úplně zrušit. Přímé daňové zatížení práce je dnes od 54 % hrubé mzdy (u mzdy 7.000) do cca 70 %. V tom nejsou započteny daně ze spotřeby. Reformou daňovou a důchodovou by se dalo toto zatížení snížit na 20 až 48 % během dvaceti let.

Perlou článku pana Sobotky je věta: "Nebo je to nedomyšlená snaha snížit daňové příjmy státu a v konečném důsledku tak zvýšit zadlužení, s nímž se tato vláda snaží bojovat?" To opravdu nepotřebuje komentář.

Rovná daň - viz také
>> Škaloud: Příležitost pro rovnou daň (15.12.2003)
>> Rabuschka: Rovná daň (17.12.2003)