Finance

 • 090921_tit.JPG

  Kam až mohou vést rozpočtové schodky (21.9.2009)

  Bývá zvykem se před přípravou státního rozpočtu vždy pozastavovat nad nárůstem plánovaného schodku. Tentokrát je opravdu nad čím. Jeho současná výše se rýsuje v úrovni od 155 do 230 mld. Kč. Jaké mohou být důsledky příliš velkého zadlužování?

 • Ministr financí Sobotka a Modrá šance pro veřejné finance (18.12.2004)

  Ministr financí Sobotka popsal v MFD dne 14.12.2004 mistrně zdražení, ke kterému v daňové oblasti dojde po realizaci "šílených" nápadů ODS. Zdrojem jeho informací je - jak sám uvádí - článek v MF Dnes.

 • Složený úrok, reforma penzí a neznalost matematiky (22.9.2004)

  Tento článek (Zveřejněný na www.peníze.cz) je reakcí na článek Jiřího Hofmana, náměstka ministra práce a sociálních věcí.

 • Potřeba reformy financí (30.1.2004)

  Jedním z nejdůležitějších současných ekonomických témat je krize veřejných rozpočtů. Ministerstvo financí samo přiznává, že rozpočtový schodek nesouvisí s transformačními problémy ani s fází hospodářského cyklu, nýbrž má strukturální charakter. Prohlubování deficitů je důsledkem rozšiřujícího se rozdílu mezi příjmy a výdaji. U nejdůležitějšího z veřejných rozpočtů - státního, dochází na straně příjmů k poklesu daňových výnosů a na straně výdajů k růstu zejména povinných (mandatorních) výdajů a ke změně jejich struktury.

 • Důsledky daňových změn pro občany (15.1.2004)

  Součástí vládní reformy veřejných financí jsou i změny zákonů, týkající se daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Změn je velké množství a pokusím se popsat alespoň ty nejdůležitější a jejich důsledky.

 • Daně - příležitost pro rovnou daň (15.12.2003)

  V souvislosti s reformou veřejných financí se původně očekávala i daňová reforma - k té ale nedošlo, pouze byla - bohužel málo - snížena daň z příjmu právnických osob, ostatní daně buď zůstaly beze změny nebo se dokonce zvýšily. Na skutečnou daňovou reformu bychom však neměli zapomínat.

 • Rozpočet (10.12.2002)

  Deficitní rozpočet (rozpočet, v němž výdaje převyšují příjmy) vede k tomu, že budoucí generace musejí splácet dluhy, které neudělaly.
  Chcete takto zatížit vaše děti a vnoučata? V soukromém životě byste určitě takto nejednali.

 • Daně (2.11.2002)

  Daně by v moderním státu měly směřovat do tří základních oblastí.

 • Daně - milionářská daň (20.9.2002)

  Vyšší zdanění vyšších příjmů je nejen „trestem“ lidí za to, že byli schopni vydělat si více peněz, ale je trestem i nás všech ostatních.