Do jakých výborů se dostali čeští europoslanci a jaké mají další funkce (31.8.2009)

ČR má v Evropském parlamentu 22 míst. Níže jsou uvedeny účasti jednotlivých českých europoslanců ve výborech, jejich příslušnost k frakcím a jejich další případné funkce.

BŘEZINA Jan

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

EPP

Náhradník : Výbor pro regionální rozvoj

 

BRZOBOHATÁ Zuzana

Výbor pro regionální rozvoj

S&D

Náhradník : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

 

CABRNOCH Milan

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ECR

Náhradník : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

DUŠEK Robert

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

S&D

Náhradník : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

ČEŠKOVÁ Andrea

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECR

Náhradník : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

FAJMON Hynek

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

ECR

Náhradník : Rozpočtový výbor

 

FALBR Richard

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

S&D

Náhradník : Výbor pro regionální rozvoj

 

HAVEL Jiří

Rozpočtový výbor

S&D

Náhradník : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Další funkce : Předseda delegace ČSSD v rámci S&D

 

KOHLÍČEK Jaromír

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

GUE/NGL

Náhradník : Výbor pro zahraniční věci

 

KOŽUŠNÍK Edvard

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

ECR

Náhradník : Výbor pro právní záležitosti

 

MAŠTÁLKA Jiří

Výbor pro právní záležitosti

GUE/NGL

Náhradník : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Další funkce : Kvestor Evropského parlamentu

 

OUZKÝ Miroslav

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ECR

Náhradník : Výbor pro zahraniční věci

Další funkce : Předseda delegace ODS v rámci ECR

 

POC Pavel

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

S&D

Náhradník : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

RANSDORF Miloslav

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

GUE/NGL

Náhradník : Výbor pro mezinárodní obchod

Další funkce :   Místopředseda frakce GUE/NGL, předseda delegace KSČM v rámci GUE/NGL

 

REMEK Vladimír

Rozpočtový výbor

GUE/NGL

Náhradník : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

 

ROITHOVÁ Zuzana

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EPP

Náhradník : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Další funkce : Předsedkyně delegace KDU-ČSL v rámci EPP

 

ROUČEK Libor

Výbor pro zahraniční věci

S&D

Náhradník : Výbor pro mezinárodní obchod

Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Další funkce : Místopředseda Evropského parlamentu

 

SEHNALOVÁ Olga

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

S&D

Náhradník : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

STREJČEK Ivo

Hospodářský a měnový výbor

ECR

Náhradník : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

TOŠENOVSKÝ Evžen

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

ECR

Náhradník : není

Další funkce : Místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

 

VLASÁK Oldřich

Výbor pro regionální rozvoj

ECR

Náhradník : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

ZAHRADIL Jan

Výbor pro mezinárodní obchod

ECR

Náhradník : Výbor pro regionální rozvoj

Další funkce : Místopředseda frakce ECR

 

 

 

Poznámka k zastoupeným politickým frakcím

ECR : Evropská konzervativní a reformní skupina

S&D : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů

GUE/NGL : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a severské zelené levice; skupina Evropa svobody a demokracie

EPP : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

 

Poznámka k náhradníkům :

Poslanec evropského parlamentu je zpravidla v jednom z výborů plným členem a v jednom náhradníkem. Reálný rozdíl pravomocí plného člena a náhradníka je poměrně malý. Náhradník má plné právo na výboru vystupovat, ovšem na rozdíl od plných členů nemá vždy garantované tlumočení z a do svého rodného jazyka. Hlasovat může jen tehdy, chybí-li nějaký stálý člen z jeho politické skupiny. To se ovšem vzhledem k souběhu různých jednání stává v podstatě vždy. Náhradník se silným nasazením může dostat i příležitost být zpravodajem zásadní předlohy.