EU

 • Dostihne EU Spojené státy? (22.9.2003)

  Počínaje červencem 2003 zaujímá Itálie pozici předsednictví EU. Druhou nejdůležitější prioritou italského předsednictví (po ústavní smlouvě EU) je plnění cílů Lisabonského summitu. Na tomto zasedání uskutečněném v r. 2000 si evropští politici vytyčili vybudovat do deseti let "nejkonkurenčnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě, schopnou udržet hospodářský růst a vytvořit větší množství kvalitnějších pracovních míst a lepší sociální soudržnost". V přijatých dokumentech je i explicitní zmínka o "dostižení Spojených států". HDP na osobu (v paritě kupní síly) v r. 2000 v evropské patnáctce dosahoval 68% HDP Spojených států a tento rozdíl se zvětšuje. Pokud jde o ČR, zde hodnota činila 40%.

 • 0706-1.jpg

  Referendum o přistoupení k EU (10.6.2003)

  Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie se nezadržitelně blíží. Uvažuji-li o důvodech pro vstup, zdá se mi nejdůležitějším argumentem, možnost být součástí geopolitické oblasti s perspektivou dlouhodobého míru, stability a prosperity. Historickým úspěchem Evropského společenství, nyní Evropské unie, bylo to, že se po dobu již jedné generace dokázala vyhnout konfliktům a to prostřednictvím ekonomické integrace svých členů.

 • Kam směřuje EU (26.5.2003)

  Evropská unie prochází posledních dvacet let procesem dramatických změn, který výrazně mění její charakter. Řeší přitom otázky velmi rozdílné povahy, které jsou ovšem ve svém důsledku vzájemně propojené: otázku efektivity (institucí i hospodářství), demokratické legitimity, rozšiřování počtu členů i větší odpovědnosti za mezinárodní vývoj.

 • Role národních parlamentů v budoucí EU (15.5.2003)

  Podklad pro projev na IV. ideové konferenci ODS

 • Změny cen zboží po vstupu ČR do EU (22.2.2003)

  Jedním z problémů, se kterými se Česká republika bude setkávat v období před vstupem a také po přijetí do EU, je vyrovnávání rozdílu mezi cenovými hladinami s ostatními zeměmi EU. V každém integračním seskupení mají ceny tendenci se do jisté míry vyrovnávat.

Strana: 1 2 3 4