EU

 • 101125_Merkel.JPG

  Selhání multikulturalismu a užitek otevřenosti (20.11.2010)

  V říjnu t.r. německá kancléřka Angela Merkelová veřejně sdělila, že snahy Německa vytvořit multikulturní společnost "totálně selhaly" a připustila, že se v minulosti od imigrantů žádalo velmi málo a že byla podceněna jejich integrace do společnosti. To je bezpochyby odvážné tvrzení. Politikovi menšího formátu by to asi neprošlo.

 • 101030_future.JPG

  Jak udržet blahobyt a pracovní místa v Evropě (30.10.2010)

  V posledních desetiletích dochází ke zvýšenému exportu zboží z asijských ekonomik. Současně s tím se na světovém trhu hůře uplatňují vlastní výrobky vyspělých evropských států, což je doprovázeno snižováním počtu pracovních míst, zejména méně kvalifikovaných. Podobné dopady můžeme časem očekávat i u nás. Jak tomuto riziku čelit?

 • 100430_eu2020.JPG

  Evropa 2020 - evropský plán hospodářské politiky (30.4.2010)

  Evropská komise předkládá návrh nového strategického plánu hospodářské politiky pro novou dekádu 2010 – 2020, který se má soustředit na zajištění ekonomického růstu a zaměstnanosti. Minulé desetiletí bylo v této oblasti charakterizováno tzv. Lisabonskou strategií, jejímž cílem bylo vytvořit z EU „nejkonkurenceschopnější hospodářský subjekt“. Výsledky však byly téměř nulové.

 • LisabonSml01.JPG

  Co přináší Lisabonská smlouva (2.7.2009)

  Projednávání Lisabonské smlouvy v Poslanecké sněmovně a Senátu skončilo, nyní smlouva čeká na vyjádření prezidenta republiky. Pro většinu lidí jsou změny, které smlouva přináší, málo srozumitelné. O čem je tato smlouva a jaké budou její důsledky uvádím v následujícím textu.

 • Mýty kolem českého dodatku k Lisabonské smlouvě (4.11.2009)

  Česká republika dostala od Evropské rady příslib výjimky, o kterou žádal prezident Václav Klaus před svým podpisem Lisabonské smlouvy. Co pro nás znamená výjimka, která je stejná jako tak kterou si vynutila Velká Británie a Polsko?

 • Do jakých výborů se dostali čeští europoslanci a jaké mají další funkce (31.8.2009)

  ČR má v Evropském parlamentu 22 míst. Níže jsou uvedeny účasti jednotlivých českých europoslanců ve výborech, jejich příslušnost k frakcím a jejich další případné funkce.

 • Novela jednacích řádů Sněmovny a Senátu jako předpoklad pro případnou aplikaci Lisabonské smlouvy (13.2.2009)

  Dne 12.2.2008 přijala Komise pro ústavu a ústavní procedury Senátu návrh na změnu zákona - jednacího řádu Senátu. Stejné principy zahrnuje do návrhu změny svého jednacího řádu i Sněmovna. Pokud by vstoupila v platnost Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství bylo by nutné provést v právním řádu České republiky určité změny. Část z nich se týká pravidel jednání Sněmovny a Senátu.

 • Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)

  V téměř každém z evropských komunikačních dokumentů, a směrnic týkajících se výzkumu a hospodářského růstu se objevuje výraz "Evropa se obává o ztrátu konkurenceschopnosti". Je tato obava reálna a pokud ano, jsou opatření prováděná v EU optimální?

 • Treaty.jpg

  Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)

  Vláda dne 25. ledna 2008 předložila Senátu Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (bývalá euroústavní smlouva) s žádostí o souhlas k její ratifikaci.

 • Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)

  V polovině prosince 2007 došlo v Lisabonu k podpisu reformní smlouvy EU. Neméně podstatné je nyní přijetí smlouvy parlamenty jednotlivých členských států. Ty se budou vesměs řídit snahou nepotopit vlastní vládu, která svým podpisem vyjádřila se smlouvou souhlas. Přesto se ale nebudou moci zbavit otazníků nad tím, jakou smlouvu vlastně přijímají, v jaké míře se odlišuje od neúspěšného návrhu evropské ústavy a zda je slučitelná s domácím základním zákonem. V našem případě s českou ústavou.

Strana: 1 2 3 4