Odpověď na dopis - Ceny bytů, deregulace, solidarita (24.7.2007)

Tazatel má za to, že byty jsou předražené, že výše nájemného daná zákonem o jednostranném zvyšování nájemného je přemrštěná, nájemné nerozlišuje stáří bytů a požaduje větší solidaritu.