Odpověď na dopis - Bydlení po deregulaci (20.7.2006)

Tazatel navrhuje aby nájemné bylo stanoveno na základě jakési pronajímané hodnoty a to dle zákona o cenách. Dále by měl být vypracován popisovník lokalit, domů a bytů, který by reprezentovat s potřebnou přesností rozmanitou množinu celého spektra bytů.