Bytová problematika

 • Odpověď na dopis - Ceny bytů, deregulace, solidarita (24.7.2007)

  Tazatel má za to, že byty jsou předražené, že výše nájemného daná zákonem o jednostranném zvyšování nájemného je přemrštěná, nájemné nerozlišuje stáří bytů a požaduje větší solidaritu.

 • Odpověď na dopis - Bydlení po deregulaci (20.7.2006)

  Tazatel navrhuje aby nájemné bylo stanoveno na základě jakési pronajímané hodnoty a to dle zákona o cenách. Dále by měl být vypracován popisovník lokalit, domů a bytů, který by reprezentovat s potřebnou přesností rozmanitou množinu celého spektra bytů.

 • 130306-1.jpg

  Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)

  Dne 14.3. 2006 poslanecká sněmovna odsouhlasila zákon o jednostranném zvýšení nájemného a to ve verzi pozměněné Senátem. Původní verze, kterou předložila vláda do sněmovny ( viz Co řeší návrh zákona o nájemném - odkaz na konci textu) doznala změny spočívající v urychlení tzv. "deregulačního" období z šesti na čtyři roky. Následná regulace by měla již být uskutečňována prostřednictvím občanského zákoníku (§ 696). Podle § 696a a §696b vládního návrhu by bylo možné vtahovat do regulace i nájemné, které bylo sjednáno dohodou. Senátní návrh (který jsem podal na plénu dne 1.2.2006) odstranil §696a a §696b, tj. ty paragrafy, které by jistě narušily právní jistotou občanů a investorů retroaktivním zásahem státu. Tento návrh byl Senátem odsouhlasen.

 • bytyvpraze.JPG

  Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)

  Ve stanovisku Jak zlepšit dostupnost bydlení (11.5.2003)
  jsem popsal negativa daná současným stavem v oblasti bydlení (přeregulací a stavem práva), závěry z nálezů ústavního soudu a dále způsob jek dosáhnout nápravy. Ten spočíval v deregulaci cenové, deregulaci právní, adresných příspěvcích na bydlení a přiměřené ochraně spořádaných nájemníků zejména s ohledem na kontinuitu nájemního poměru.
  Níže jsou po rekapitulaci úvodních částí upřesněny některé detaily navrženého postupu.

 • Rozhodnutí Evropského soudu ve Štrasburku a perspektivy nájemního bydlení v ČR (28.2.2005)

  Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dne 22.2.2005 rozhodl, že způsob, kterým polská vláda omezila růst nájemného, poškozuje majitele domů. Polsko by nyní mělo do půl roku změnit regulaci nájemného tak, aby na ní majitelé domů neprodělávali.

 • Jak zlepšit dostupnost bydlení (11.5.2003)

  Problematika bydlení (chápu jí zejména jako dostupnost bydlení) se tradičně umisťuje v Praze na jednom z čelných míst. Zde je totiž tento problém extrémní, a navíc je provázen řadou negativních jevů (černý trh s byty, zanedbávaná údržba, systém dvojích cen, předražené nájemné na malé části volného trhu, neochota investorů stavět nájemní byty)

 • Ústavní soud a problémy s bydlením (26.4.2003)

  V souvislosti s několika nedávnými verdikty Ústavního soudu ve vztahu k bytové problematice, které naznačují, jakou představu má tato instituce o způsobu a mezích regulace nájemného, vzniká jistá naděje na rychlejší legislativní změny. Na změny, které by měly zlepšit situaci v oblasti bydlení, tj. které by napomohly odstranit černý trh s byty, které by umožnily rychlejší regeneraci bytového fondu, zlepšily dostupnost nájemního bydlení i ochotu investorů stavět nájemní byty. Jaká je však reálná naděje na změny?

 • Nájemné po rozhodnutí Ústavního soudu (21.12.2002)

  Dne 21. listopadu 2002 rozhodl Ústavní soud na základě stížnosti 18. poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dvou senátorů a Ombudsmana JUDr. Otakara Motejla o zrušení šest dní starého Výměru MF č. 6/2002, který byl vydán s účinností k 15. listopadu 2002 a nahrazoval Výměr MF č. 1/2002 ve znění pozdějších změn.

 • Bydlení (25.10.2002)

  Jedním z nejpalčivějších problémů, zeména v Praze je dostupnost bydlení. K řešení tohoto problému je zapotřebí uskutečnit řadu vzájemně provázaných legislativních opatření, která povedou k fungujícímu trhu s byty, kdy investoři budou mít možnost a potřebu stavět i nájemní byty s širokou nabídkou jejich kvality a úrovně, a aby si mohl každý vybrat podle svých možností.