2013

  • Proč volit ODS? (20.10.2013)

    ODS vždy cílila na ty nejdůležitější problémy, jejichž řešení přinášelo dlouhodobou a reálnou prosperitu.
    ODS ve srovnání s ostatními stranami vždy více akcentovala právo svobodné volby, nižší přerozdělování i nižší regulace (účinek tohoto pojetí vždy přinášel efektivnější umístění zdrojů, posílení osobní iniciativy i nová pracovní místa).
    Politická reprezentace ODS vykazovala vždy odvahu k nutným reformním změnám, které reagovaly na budoucí rizika.
    Ti, kteří jsou nyní na kandidátkách, jsou osoby, které nejsou zatíženy ani skutečnými, ani fiktivními skandály a mají za sebou většinou velmi úspěšnou práci např. v obecních zastupitelstvech, nebo zastupitelstvech městských částí. Ti všichni velkou většinou zastávají a budou zastávat nadále hodnoty, pro které řada z Vás ODS dosud volila.