2010

 • 101212_Keller_SocStat.JPG

  Soumrak sociálního státu (12.12.2010)

  Evropou obchází strašidlo. Jmenuje se "konec sociálního státu". Evropský sociální model, který ještě nedávno měl být vzorem pro zbytek lidstva, v němž se "trvale udržitelný rozvoj" snoubí s absolutní "redukci nejistoty", se zmítá v hluboké krizi, a z diskuze o tom, zda bychom bezplatné vzdělaní či zdravotní péči opravdu měli považovat za "nezcizitelná lidská práva" se stává hlavní osou evropské politiky.

 • 101125_Merkel.JPG

  Selhání multikulturalismu a užitek otevřenosti (20.11.2010)

  V říjnu t.r. německá kancléřka Angela Merkelová veřejně sdělila, že snahy Německa vytvořit multikulturní společnost "totálně selhaly" a připustila, že se v minulosti od imigrantů žádalo velmi málo a že byla podceněna jejich integrace do společnosti. To je bezpochyby odvážné tvrzení. Politikovi menšího formátu by to asi neprošlo.

 • 101030_future.JPG

  Jak udržet blahobyt a pracovní místa v Evropě (30.10.2010)

  V posledních desetiletích dochází ke zvýšenému exportu zboží z asijských ekonomik. Současně s tím se na světovém trhu hůře uplatňují vlastní výrobky vyspělých evropských států, což je doprovázeno snižováním počtu pracovních míst, zejména méně kvalifikovaných. Podobné dopady můžeme časem očekávat i u nás. Jak tomuto riziku čelit?

 • 100827_bezdom.JPG

  Problémové osoby na veřejných místech, jaká jsou řešení (27.8.2010)

  Občas jsem konfrontován s výtkami občanů týkajících se chování některých lidí na veřejně přístupných místech. Cituji: "nelíbí se nám osoby, které tráví více času posedáváním a poleháváním u vchodu do obchodního centra, na lavičkách u tramvajových a autobusových zastávek, u vchodu do metra atp. Jsou opilí, žebrají, smrdí, obtěžují". Obvykle jsou pak stesky zakončeny větou "udělejte s tím něco".

 • 100626_volby2010x.JPG

  Ohlédnutí za volbami do sněmovny (26.6.2010)

  Volby skončily a přinesly řadu překvapivých výsledků. Nejdůležitější je ten, že dávají po dlouhé době možnost k sestavení stabilní většinové vlády, která má v plánu rozpočtovou střídmost a snahu po reformách. Pro budoucí prosperitu republiky a její kredit je to velmi významné. Voličům za to patří velký dík.

 • 100430_eu2020.JPG

  Evropa 2020 - evropský plán hospodářské politiky (30.4.2010)

  Evropská komise předkládá návrh nového strategického plánu hospodářské politiky pro novou dekádu 2010 – 2020, který se má soustředit na zajištění ekonomického růstu a zaměstnanosti. Minulé desetiletí bylo v této oblasti charakterizováno tzv. Lisabonskou strategií, jejímž cílem bylo vytvořit z EU „nejkonkurenceschopnější hospodářský subjekt“. Výsledky však byly téměř nulové.

 • 100415_science.JPG

  Dáváme na vědu a výzkum málo? (15.4.2010)

  Velmi často jsou porovnávány výdaje ČR na vědu a výzkum s vyspělými státy a to v měřítku podílu na HDP. V rámci nového plánu evropské hospodářské politiky EU 2020 existuje také cíl dosažení výdajů na vědu a výzkum ve výši 3% HDP do r. 2020. Dáváme na vědu a výzkum málo nebo přiměřeně? Jsou cíle EU 2020 v oblasti vědy a výzkumu reálné?