2008

  • Několik argumentů pro radar v Česku (26.11.2008)

    Otázka amerického radaru v ČR je předmětem řady argumentů jak ze strany jeho příznivců tak odpůrců. Níže je přehled některých argumentů a jejich komentáře.

  • Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)

    V téměř každém z evropských komunikačních dokumentů, a směrnic týkajících se výzkumu a hospodářského růstu se objevuje výraz "Evropa se obává o ztrátu konkurenceschopnosti". Je tato obava reálna a pokud ano, jsou opatření prováděná v EU optimální?

  • Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)

    Implementace antidiskriminačních směrnic do našeho právního řádu prostřednictvím souhrnného antidiskrinnačnho zákna byla již v Senátu projednávána a to na 9. schůzi dne 26.1.2006. Návrh byl v Senátu pro neurčitost pojmů, pro rozšiřování nebezpečného pojetí presumpce viny a také z důvodů omezování osobní svobody zamítnut. Aktivistický přístup tehdejší vlády navíc rozšiřoval některá opatření nad rámec směrnic. Nyní přišla další verze antidiskriminačního zákona, a to ve formě, téměř čisté aplikace evropských směrnic a to navíc pod sílící hrozbou sankcí za nepřijetí tohoto druhu legislativy.