2006

 • Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)

  Zprávy, které se dobře prodávají a jimž jsme proto také zhusta vystavováni se často týkají negativních aspektů reality. Jsou-li navíc vytrženy z kontextu, mohou mít slušný alarmující náboj. Jednou z takových zpráv je sdělení o tom, kolik lidí na světě ještě žije v extrémní chudobě a kolik lidí trpí hlady nebo kolik lidí nemá přístup ke kvalitním zdrojům vody. Projdou-li takovéto zprávy dále přes několik dalších prostředníků (např. webových magazínů spravovaných levicovými romantiky) mohou na sebe nabalit navíc i řadu nesmyslů. Jedním z nich je např. tvrzení že trend nárůstu světové ekonomiky se nepromítl do sebemenšího zlepšení životních podmínek drtivé většiny světové populace.

 • Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)

  Jednou ze společně plánovaných aktivit EU je tzv. rozvojová pomoc. Jedná se o pomoc rozvojovým zemím rozdělovanou jak prostřednictvím přímých finančních dotací tak i financováním konkrétních prací. Mezi deklarované cíle této pomoci patří zejména snížení chudoby, dále pak průmyslový rozvoj, postupná integrace partnerských zemí do světové ekonomiky, rozvoj zemědělství, rozvoj demokracie, lidských práv, řádné správy věcí veřejných a poskonfliktní obnova. Na rozvojové pomoci se podílí i další vyspělé státy světa. Podílela se na ní ostatně i ČR ještě před vstupem do EU.

 • Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)

  Časté výhrady pravice k tomu, že korupci lze omezovat pomocí omezování regulací, přerozdělování, byrokratické zátěže a nadbytečné volnosti při rozhodování státní správy lze prokázat i zcela kvantitativně. Nástrojem mohou být údaje které poskytuje koeficient indexu vnímání korupce (tak jak jej sleduje Transparency International) a jednotlivé dílčí parametry indexu ekonomické svobody (které uvádí Heritage foundation)

 • EconFreedom.JPG

  K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)

  Existují snadno definovatelné a měřitelné veličiny, které souvisí s ekonomickou svobodou, a to jak z pohledu odborného, tak i intuitivně laického. Z těchto veličin vytvářejí ve světě experti a různé instituce jakýsi souhrnný index, který jednotlivé prvky poměřuje a zahrnuje do komplexních posudků. Podle tohoto indexu jsou následně každoročně klasifikovány jednotlivé státy světa. Proč je používání takovéhoto indexu tak přitažlivé? Protože se ukazuje, že index ekonomické svobody, byť je definován různými týmy, souvisí jednoznačně nejen s kvalitou podnikatelského prostředí, ale i vyšším ekonomickým růstem. Index ekonomické svobody je tedy vodítkem, kam směřovat vládní politiku, pokud chceme zvýšit blahobyt občanů.

 • Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)

  Krátce před parlamentními volbami se začínají objevovat ve vyjádřeních některých menších politických stran nebo žurnalistů sdělení relativizující pravolevé členění politického spektra. Objevují se i líbivá hesla typu „nejdeme ani napravo ani nalevo, ale dopředu“. Je pravolevé vidění světa již skutečně překonané?

 • LegAktiv_c.JPG

  O legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)

  V roce 2006 proběhlo několik volebních klání - do Sněmovny, Senátu, na radnice obcí a měst. To vyvolalo v médiích řadu specifických dotazů na fungování politiky a politiků. Řada otázek se týkala i toho, s jakou legislativní iniciativou dotyčný poslanec či senátor přišel.