2005

 • K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)

  Škaloud: Co řeší návrh zákona o nájemném? na penize.cz

 • Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)

  Stanovisko "Udržitelný rozvoj – snaha o centrální plánování nebo nová ideologie? (6.9.2004)" jsem ve zkrácené verzi uvedl i v měsíčníku Pražská pětka pod názvem "Udržitelný rozvoj a co se za ním skrývá". Na článek jsem dostal reakci čtenářky, která vyslovila následující názor: "článek přináší schematické vidění problému, možná by se dokonce dalo hovořit o (cílené) mystifikaci, a především schematické vidění světa. Já osobně bych ve světě, který je řízen jen ekonomickými motivy a kde je cílem života neomezená spotřeba a konzum, žít nechtěla.". Níže je má odpověď. Po odeslání ještě rozšířená a upravená pro tyto stránky.

 • Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)

  Otázka regulace prostituce se opět objevila na scéně v souvislosti s projednáváním vládního návrhu kterým je Parlament ČR žádán o vyslovení souhlasu s výpovědí Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Tento předklad byl projednáván v Senátu dne 27.1.2005 s výsledkem odročení do doby, kdy bude Senátu postoupen samotný zákon o regulaci prostituce Poslaneckou sněmovnou PČR.

 • Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)

  Vděčným a opakovaným mediálním tématem poslední doby je konflikt mezi "ochránci přírody" a těmi, kdo "přírodu vykořisťují na úkor naší budoucnosti". Současně jsme konfrontováni s vizemi budoucích ekologických a jiných katastrof, pokud bude stávající civilizační trend pokračovat. Jak je to vlastně s vlivem člověka na přírodu a s naší budoucností? k filmu je uvedeno níže.

 • Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)

  Dne 26.1.2005 vyjádřil předseda Evropské komise Barroso své ambice týkající se priorit současné Komise na její funkční období, tj. na léta 2005 - 2009. Po dohodě se svou místopředsedkyní Wallströmovou, vydal jménem Komise dokument s názvem - STRATEGICKÉ CÍLE 2005 – 2009 s podtitulem EVROPA 2010: PARTNERSTVÍ PRO EVROPSKOU OBNOVU. Hlavním cílem by měl být obrozený a lépe zaměřený lisabonský program, který by měl dostat Evropu zpět na cestu k dlouhodobé prosperitě.

 • Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplovánín (7.5.2005)

  Prosincová katastrofa v Asii vyvolaná zemětřesením a následnou vlnou tsunami způsobila velké ztráty na životech a na majetku. Příčinou tragického počtu obětí byla především nepřipravenost na krizové situace. Samotný rozsah katastrofy souvisí i s větším rozsahem lidských aktivit a rozšiřující se infrastrukturou doprovázející nová lidská sídla.

 • bytyvpraze.JPG

  Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)

  Ve stanovisku Jak zlepšit dostupnost bydlení (11.5.2003)
  jsem popsal negativa daná současným stavem v oblasti bydlení (přeregulací a stavem práva), závěry z nálezů ústavního soudu a dále způsob jek dosáhnout nápravy. Ten spočíval v deregulaci cenové, deregulaci právní, adresných příspěvcích na bydlení a přiměřené ochraně spořádaných nájemníků zejména s ohledem na kontinuitu nájemního poměru.
  Níže jsou po rekapitulaci úvodních částí upřesněny některé detaily navrženého postupu.

 • Proč Eurospeak používá neurčité výrazy? (26.10.2005)

  Problémem „evropských“ dokumentů a proklamací je časté používání nových nebo neurčitých výrazů. Ty obvykle znemožňují dobře pochopit co mají autoři na mysli. V důsledku používání takovéhoto jazyka vzniká často oprávněný dojem, že dokumenty a proklamace jsou nic neříkající a že jsou plné frází.

 • Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)

  V názvu tohoto příspěvku jsem vědomě použil výrok přední osobnosti německé pravice, Angely Merkelové. Vytanul mi totiž na mysli během několika uplynulých dní již vícekrát, a to zpravidla tehdy, když jsem listoval našimi deníky. Pokud jsme se totiž domnívali, že po londýnských teroristických útocích už nikdo soudný nemůže obhajovat „trvalou udržitelnost“ multikulturalismu, zdá se, že jsme se mýlili. Levicoví intelektuálové rozličného zabarvení opět začínají veřejně holdovat svému opojení.

 • Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)

  V lednu t.r. europoslanec Hynek Fajmon uvedl "Pět důvodů proti euroústavě", které přehledně shrnují hlavní námitky poslanců ODS v Evropském parlamentu. Tyto námitky byly uveřejněny i v MFD. Následně senátor Outrata ve stejném deníku tyto námitky zpochybňoval. Protiargumenty senátora Outraty jsou na prvý pohled působivé, avšak nejsou zcela bez chyby. Dovolím si je níže komentovat.

Strana: 1 2