2004

 • Ministr financí Sobotka a Modrá šance pro veřejné finance (18.12.2004)

  Ministr financí Sobotka popsal v MFD dne 14.12.2004 mistrně zdražení, ke kterému v daňové oblasti dojde po realizaci "šílených" nápadů ODS. Zdrojem jeho informací je - jak sám uvádí - článek v MF Dnes.

 • Udržitelný rozvoj – snaha o centrální plánování nebo nová ideologie? (6.9.2004)

  Poslední dobou se šíří v rozličných textech a proklamacích pojem „Udržitelný rozvoj“. Stává se nejen součástí většiny "dobře strukturovaných" politických projevů týkajících se perspektiv, ale stává se i součástí evropské frazeologie. Za použitím tohoto slovním spojení se skrývá rozsáhlá a málo přehledná směs nejrůznějších zájmů. Protože je to pojem dostatečně obecný a nejasný lze jím zdůvodnit většinu různých požadavků počínaje regulacemi až po využití veřejných rozpočtů pro financování čehokoliv. Při jeho používani se již mnohdy ztrácí spojitost s jeho původním významem, kdy reprezentoval doktrínu vyčerpání zdrojů.

 • Mezinárodní terorismus v současném světě (12.7.2004)

  Mezinárodní terorismus, který v posledních letech nabývá na síle ohrožuje efektivitu a produktivitu zejména svobodného světa. Světa, jehož základními rysy a zdrojem prosperity jsou svoboda jednotlivce, otevřenost a volný pohyb osob. Je v současné době jedním z rizik ohrožujícím hodnoty západní civilizace. Kde hledat příčiny terorismu a jaké jsou způsoby jeho eliminace?

 • Složený úrok, reforma penzí a neznalost matematiky (22.9.2004)

  Tento článek (Zveřejněný na www.peníze.cz) je reakcí na článek Jiřího Hofmana, náměstka ministra práce a sociálních věcí.

 • Nezaměstnanost v České republice (15.2.2004)

  Jedním ze závažných problémů České republiky je rostoucí nezaměstnanost. V minulém roce kolísala míra nezaměstnanosti až do listopadu stále pod 10ti procenty, v prosinci však již činila 10,3 %. V lednu t.r. pak došlo k nárůstu na 10,8 procenta, což reprezentuje celkem téměř 570 tis. nezaměstnaných. To je o 31 tis. více, nežli loni v lednu.

 • Jak s imigrací v EU (28.5.2004)

  Otevření hranic po r. 1989 představovalo jeden z významných předělů, které umožnily opětovné navázání našeho násilně přerušeného spojení se světem. Povzbudilo široké spektrum lidských i občanských aktivit a dalo potřebný impuls ekonomice. K dalšímu posílení tohoto trendu dochází vstupem ČR do EU. Přirozeným důsledkem otvírání hranic je však také migrace (a imigrace) se všemi pozitivními i negativními důsledky.

 • Potřeba reformy financí (30.1.2004)

  Jedním z nejdůležitějších současných ekonomických témat je krize veřejných rozpočtů. Ministerstvo financí samo přiznává, že rozpočtový schodek nesouvisí s transformačními problémy ani s fází hospodářského cyklu, nýbrž má strukturální charakter. Prohlubování deficitů je důsledkem rozšiřujícího se rozdílu mezi příjmy a výdaji. U nejdůležitějšího z veřejných rozpočtů - státního, dochází na straně příjmů k poklesu daňových výnosů a na straně výdajů k růstu zejména povinných (mandatorních) výdajů a ke změně jejich struktury.

 • Důsledky daňových změn pro občany (15.1.2004)

  Součástí vládní reformy veřejných financí jsou i změny zákonů, týkající se daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Změn je velké množství a pokusím se popsat alespoň ty nejdůležitější a jejich důsledky.

 • CrEu.jpg

  Jsme členy EU - důvody a cíle (1.5.2004)

  Je tu okamžik, na který řada z nás čekala. Někteří s nadšením, jiní s obavou. Příznivé hodnocení vychází často z čistě pocitového hlediska, např. "budeme se mít lépe, budeme-li součástí uskupení s vyšší životní úrovní", nebo "naše institucionální zakotvení na západě zajistí větší bezpečnost, bude obtížné nás opět pohltit z východu". Někdo se těší na otevřené hranice, na možnost pracovat a studovat v zahraničí, jiní na nové příležitosti a plné měšce peněz z EU a s tím na šance zlepšení hospodářské situace a infrastruktury. Někteří jen nechtějí stát stranou a jiní se zase těší, že nám již nebudou tolik vládnout naši politici.