2003

 • Globalizací proti chudobě (22.6.2003)

  Ve stínu referenda o vstupu ČR do EU zůstalo v pozadí několik událostí. Jednou z nich byl i 1. květen a jeho využití odpůrci "globalizace" k demonstrancím. Podobné aktivity se objevily i při vrcholné schůzce G7 představitelů sedmi nejsilnějších zemí.

 • Irácká krize (24.3.2003)

  Dne 2. srpna 1990 vtrhla Irácká armáda do Kuvajtu, zmocnila se ho a vyplenila. O půl roku později musel Irák dobytá území opustit. Podmínkou ukončení války bylo, že Irák odtajní a zničí všechny své zbraně hromadného ničení. O tom hovoří i několik rezolucí OSN.

 • Reforma důchodového systému (14.7.2003)

  Jedním z nejdůležitějších problémů, který bude zapotřebí v nejbližších letech řešit, je reforma důchodového systému. Současný český průběžný důchodový systém je v deficitu - letos se předpokládá schodek cca 20 miliard. Pokud by se neučinila žádná opatření, pak by jen do roku 2020 narostl kumulovaný deficit na zhruba 30 měsíčních výplat důchodů - a to je jeden z nejstřízlivějších odhadů.

 • Jak zlepšit vymahatelnost práva (28.11.2003)

  Vymahatelnost práva má vliv na řádné fungování řady oblastí našeho života. Ovlivňuje pozitivně podmínky pro podnikání a s tím související možnost hospodářského růstu. Zasahuje do rodinného, pracovního i občanského práva, a ovlivňuje zprostředkovaně např. i takové relativně vzdálené oblasti jako je dostupnost bydlení.

 • Ústavní soud a problémy s bydlením (26.4.2003)

  V souvislosti s několika nedávnými verdikty Ústavního soudu ve vztahu k bytové problematice, které naznačují, jakou představu má tato instituce o způsobu a mezích regulace nájemného, vzniká jistá naděje na rychlejší legislativní změny. Na změny, které by měly zlepšit situaci v oblasti bydlení, tj. které by napomohly odstranit černý trh s byty, které by umožnily rychlejší regeneraci bytového fondu, zlepšily dostupnost nájemního bydlení i ochotu investorů stavět nájemní byty. Jaká je však reálná naděje na změny?

 • Slabá místa evropské ústavy (12.11.2003)

  Pojem sjednocená Evropa, Evropa míru a spolupráce je velmi povznášející. Samotné toto slovní spojení vede řadu lidí k intuitivnímu souhlasu s návrhy, které mají v podtextu pokračování evropské integrace včetně politické. Jiným důvodem pro politickou integraci je i pokročilé vytváření jednotného hospodářského prostoru, kdy by politická integrace usnadnila řadu aktivit spojených s mezinárodním obchodem (např. přijetí Eura,) nebo na druhé straně získání většího mezinárodního vlivu.

 • Pravomoci prezidenta republiky (7.3.2003)

  Prezident republiky má pravomoci jmenovací, politické, legislativní, ceremoniální a trestní.

 • Kam směřuje EU (26.5.2003)

  Evropská unie prochází posledních dvacet let procesem dramatických změn, který výrazně mění její charakter. Řeší přitom otázky velmi rozdílné povahy, které jsou ovšem ve svém důsledku vzájemně propojené: otázku efektivity (institucí i hospodářství), demokratické legitimity, rozšiřování počtu členů i větší odpovědnosti za mezinárodní vývoj.

 • Role národních parlamentů v budoucí EU (15.5.2003)

  Podklad pro projev na IV. ideové konferenci ODS

 • Změny cen zboží po vstupu ČR do EU (22.2.2003)

  Jedním z problémů, se kterými se Česká republika bude setkávat v období před vstupem a také po přijetí do EU, je vyrovnávání rozdílu mezi cenovými hladinami s ostatními zeměmi EU. V každém integračním seskupení mají ceny tendenci se do jisté míry vyrovnávat.