2002

 • Nezaměstnanost - aktuální problém (11.10.2002)

  V pondělí 6. října 2002 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svůj další program pro boj s nezaměstnaností. Obě nové varianty jsou pojmenovány velmi přívětivými hesly "První příležitost" a "Nový start". Celý program má být dalším pokusem socialistické vlády řešit vysokou nezaměstnanost v naší zemi. Podívejme se ale na celou věc z pohledu let minulých, které zaručeně prověří každý vládní záměr.

 • Daně - milionářská daň (20.9.2002)

  Vyšší zdanění vyšších příjmů je nejen „trestem“ lidí za to, že byli schopni vydělat si více peněz, ale je trestem i nás všech ostatních.

 • Nájemné po rozhodnutí Ústavního soudu (21.12.2002)

  Dne 21. listopadu 2002 rozhodl Ústavní soud na základě stížnosti 18. poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dvou senátorů a Ombudsmana JUDr. Otakara Motejla o zrušení šest dní starého Výměru MF č. 6/2002, který byl vydán s účinností k 15. listopadu 2002 a nahrazoval Výměr MF č. 1/2002 ve znění pozdějších změn.

 • Přímá volba prezidenta – porovnání metod (24.10.2002)

  O přímé volbě prezidenta se v České republice nepřestává diskutovat. Avšak málokdo tuší, jaké jsou vlastně možnosti přímé volby prezidenta a jak jsou tyto uplatňovány v jednotlivých státech světa. Podívejme se tedy na celou věc z hlediska srovnání jednotlivých způsobů přímé volby a uveďme si několik argumentů svědčících jak pro tak proti jednotlivým metodám přímé volby prezidenta.

 • Máme se bát Evropské unie? (4.10.2002)

  Vstup České republiky do Evropské unie se nezadržitelně blíží. Podle výzkumu veřejného mínění zveřejněného dne 3. října 2002 ale podíl podpory pro vstup EU v naší zemi neustále klesá. Skoro polovina našich spoluobčanů (42%) se dívá na budoucí začlenění do EU s jistými obavami. Jako nejcitlivější je především vnímána obava ze zhoršení sociální situace. Pouze malé procento lidí vidí jako hlavní přínos našeho vstupu do EU zlepšení jejich životních podmínek (5%). Strach z našeho začlenění do procesu evropské integrace tak začíná pomalu převažovat nad výhodami, které by nám mohla Evropská unie přinést. Máme se ale opravdu čeho bát?