Globální oteplování - shoda odborníků

Příznivci teorie globálního oteplování a výrazného antropogenního vlivu poukazují na oficiální prohlášení profesionálních klimatologických asociací ve kterých se odráží existence vědecké shody a to založené na zprávách IPCC. Samotné IPCC se zaštiťuje souborem 2500 vědců. Skeptici na druhé straně argumentují, že odvolávání se na mínění většiny, není vědecké a stává se tak kvůli zpolitizování tématu.

Při stanovení váhy konsensu lze vzít v úvahu jak počet a jméno institucí, které zastávají to či ono stanovisko nebo počty vědců podepsaných pod peticemi skeptiků. Lze vzít v úvahu také jak obavu z vazby skeptiků na podporu od ropných, či jiných společností (kterou vyjadřují zastánci oteplování), tak i možnost obavy klimatologů z vystoupení proti mainstreamu z důvodů možné ztráty pozice, či zdrojů financování (což vyjadřují skeptici).

[komentář: Mediální souboj na téma kolik odborníků je pro a kolik proti, není tak čistý jak jsem předpokládal. Není zcela pravdou, že odborníků, kteří nepodporují silný vliv člověka na klima je málo a že nejsou dost "renomovaní". To ale nemění nic na faktu, že odborníků z vládních organizací kteří podporují mainstream je více].

Shoda nebude nikdy úplná, nicméně skutečnosti, které mohou objasnit míru poměru názorů jsou následující.

Ve prospěch shody se kromě IPCC vyjádřily následující renomované organizace (podporují teorii globálního oteplování, nebo alespoň vydaly prohlášení na její podporu)
- Jednotlivé národní akademie věd skupiny G8, dále Brazílie, Čínské lidové republiky a Indie (2001 a 2005)
- National Academy of Science USA (Americká národní akademie věd), zpráva z roku 2002 prezidentu George W. Bushovi a nejposlednější publikace podpořily důkazy o vzrůstu průměrné teploty ve 20. století a odstartovaly tvrzení, že lidská činnost silně zavinila tento vzrůst).
- American Meteorogical Siciety (Americká meteorologická společnost)
- American Geophysical Union (Americké geofyzikální sdružení); AGU prohlášení. John Chrisy podepsal prohlášení AGU o klimatických změnách, obvykle je ale zařazován do tábora skeptiků
- American Association for the Advancement of Science (Americká asociace pro pokrok ve vědě, AAAS)

Na druhé staně se proti mainstreamu vyjádřily např. některé organizace zabývající se nezávislým výzkumem
- Fraiser institute
- Cooler Heads Coalition
- Cato institute
- Heartland Institute
- Heritage Foundation
- Information Council on the Environment
- Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change
- American Association of Petroleum Geologists
- National Center for Policy Analysis
- Natural Resources Stewardship Project
- George C. Marshall Institute
- Friends of Science
- Competitive Enterprise Institute
- Western Fuels Association
[komentář: lze uznat, že akademie věd jsou renomovanější instituce, nežli "thing-tanky" zabývající se nezávislým výzkumem, na druhé straně je nepochybné, že akademické instituce využívají prostředky států a lze předpokládat i jistou lojalitu k jejich politicky motivovaným cílům. Jsou totiž ve hře obrovské sumy peněz na výzkum oteplování. Jen americká vláda do něj každý rok pumpuje dvě miliardy dolarů. Vývoj klimatických modelů udržuje finanční toky a pracovní místa ve výzkumných institucích]

Ve prospěch konsensu je často citována geoložka Naomi Oreskes a její analýza vědeckých abstrakt. Ta zveřejnila v časopise Science (2004), v sekci Společnost a věda článek analyzující 928 vědeckých abstrakt na téma globálního oteplování publikovaných mezi lety 1993 a 2003. Analýzy podle ní nezjistily nic, co by zpochybňovalo shodný názor vědců na růst zemské teploty vlivem lidské činnosti. (75% z uvedených 928 abstrakt (tj. 695) "buď explicitně, nebo implicitně přijímaly konsensuální pohled"). Abstrakta článků o výzkumu globálních klimatických změn vycházela z databáze ISI (Institute for Scientific Information). Uvedenou informaci uvedl ve svém filmu i Al Gore.
[Naomi Oreskes (December 3, 2004). "Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change". Science 306 (5702): 1686. DOI:10. 1126/science.1103618. [http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/306/5702/1686]

Na druhé straně, tento rozbor byl zpochybněn. Benny Peiser anylyzoval stejná data z ISI databáze za použití stejných klíčových slov a zjistil následující. Ze všech 1247 uváděných dokumentů pouze 1117 obsahovalo abstrakt (130 obsahovalo pouze titulek). Analýza dále ukázala, že pouze 424 abstrakt (neboli méně nežli třetina dat) "buď explicitně, nebo implicitně přijímaly konsensuální pohled"
Z 1117 abstrakt pouze 13 (1%) explicitně potvrzovalo "konsensuální pohled"
322 abstakt (29%) implicitně přijímalo "konsensuální pohled" ale hlavně byla zaměřeny na hodnocení dopadů předpokládaných klimatických změn,
méně nežli 10% abstrakt (89) se soustřeďovalo na otázky zmírňování následků oteplování
67 abstrakt se soustřeďovalo na metodologické otázky
87 abstrakt pojednávalo výlučně o paleo-klimatologickém výzkumu bez vztahu k nedávným klimatickým změnám
34 abstrakt zamítalo, nebo zpochybňovalo stanovisko, že lidské aktivity jsou halvaním strůjcem "pozorovaného oteplování za posledních 50 let"
44 abstrakt se soustřeďovalo na přirozené faktory globálních klimatických změn
470 (neboli 42%) abstrakt zahrnovalo klíčové slovo "global climate change" ale nezahrnovalo žádnou přímou nebo nepřímou vazbu nebo odkaz na lidské aktivity, CO2, emise skelníkových plynů nebo antropogenní vazbu na nedávné klimatické změny.
[komentář: tento rozbor ukazuje, jak snadné je učinit jednoduché prohlášení a jak obtížné je ukázat skutečnou povahu věci]

Skeptikové globálního oteplování tvrdí, že ne všichni autoři zprávy IPCC ji podporují. Nicméně není znám žádný z hlavních autorů TAR (Third Assessment Report), který by veřejně o zprávě prohlásil, že konsensus nepřesně popisuje.

Váhu konsensu mohou ovlivnit některé petice vědců
Na webových stránkách Science and Environmental Policy Project - SEEP (Věda a projekt evironmentální politiky) Freda Singera je uveden seznam čtyř samostatných peticí:

- “Statement by Atmospheric Scientists on Greenhouse Warming” (“Prohlášení vědců z oblasti výzkumu atmosféry o skleníkovém oteplování”) roku 1992. Oponenti namítají, že je více nežli desetiletí staré a podepsalo jej pouze 46 osob.

- “Heidelberg Appeal” („Heidelbergská výzva“) z roku 1992 , protestujícím proti „iracionální ideologii a pseudovědeckým argumentům". Až dodnes ho podepsalo 4000 vědců včetně 72 nositelů Nobelových cen. Oponenti namítají, že se nezmiňuje o klimatu či klimatických změnách, natož o globálním oteplování.

- Singerovu vlastní „Leipzig Declaration on Global Climate Change“ (“Lipská deklarace" o globálních změnách klimatu) z roku 1995 a 1997 ve které se doslova uvádí: „Navzdory všeobecnému přesvědčení neexistuje vědecký konsenzus o významu oteplování". Podle deklarace je požadavek na omezování produkce skleníkových plynů „nebezpečně zjednodušený, zcela neefektivní a ekonomicky destruktivní". Oponenti namítají, že - Většina signatářů nejsou vědci, nebo mají nedostatečné akademické hodnosti v oblasti výzkumu klimatu [komentář: někteří jsou vědci a někteří mají akademické hodnosti v jiných oblastech, je to na škodu?]

- “Oregon Petition” (“Oregonská petice”), která byla dána do oběhu v roce 1998 fyzikem Fredericem Seitzem, vyzývající americkou vládu k odmítnutí Kjótského protokolu, vycházejícího z „vadných předpokladů". Profesor Frederick Seitz je někdejší prezident americké Národní akademie věd. „Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že lidské uvolňování skleníkových plynů způsobuje katastrofické oteplování zemského povrchu a změny klimatu," psalo se v ní. Petici během prvních šesti týdnů podepsalo 15 000 vědců, z toho 2100 z oblasti klimatologie a příbuzných oborů. Dnešní počet signatářů přesáhl 20 000. Oponenti namítají, že mnoho signatářů rovněž nejsou vědci nebo nejsou dostatečně vědecky fundovaní. [komentář: tento protiargument je dost slabý, slovo mnoho z 15 tisíc může být i polovina, ale zbytek je stále ještě dost významný]

V roce 2006 podepsala skupina, která si říká “sixty scientists” (šedesát vědců) otevřený dopis kanadskému ministerskému předsedovi Stephenu Harperovi, aby revidoval vědu o globálním oteplování a otevřel debatu o Kjótském protokolu. Tak jako v předchozích prohlášeních, i zde kritici poukazovali na to, že mnoho signatářů nebyli vědci, nebo nejsou vědecky dostatečně fundovaní. [komentář: vědeckou fundovanost signatářů lze nalézt na http://www.desmogblog.com - záložka "denier database", což je stránka mající za cíl jejich dehonestaci. Ta však ukazuje pravý opak, většina z nich má články, které lze nalézt v peer-reviewed magazínech. Hlavní směr útoku, který má snížit jejich kredit se tedy vede na instituce, ve kterých pracují ve snaze nalézt vztah na sponzorování od ropných, nebo tabákových společností].