Ohlédnutí za volbami do sněmovny (26.6.2010)

Volby skončily a přinesly řadu překvapivých výsledků. Nejdůležitější je ten, že dávají po dlouhé době možnost k sestavení stabilní většinové vlády, která má v plánu rozpočtovou střídmost a snahu po reformách. Pro budoucí prosperitu republiky a její kredit je to velmi významné. Voličům za to patří velký dík.

Mezi další významné změny, oproti předchozím obdobím, lze počítat pokles volebních výsledků dvou největších stran a ukončení parlamentní mise jak strany zelených tak KDU-ČSL. Uplatnily se také více preferenční hlasy. K tomu došlo zejména v důsledku změn volebního zákona, kdy se zvýšila možnost jejich využití ze dvou na čtyři a současně se snížila jejich povinná váha ze sedmi na pět procent. To přispělo k většímu počtu zcela nových poslanců ve sněmovně. Překvapivá byla i skutečnost, že masivní (a zejména negativní) devítiměsíční volební kampaň ČSSD nepřinesla žádoucí výsledky.

 

Pokles volebních výsledků dvou největších stran je možné přičítat několika okolnostem. ČSSD mohlo přitížit svržení Topolánkovy vlády uprostřed českého předsednictví EU, zmaření mimořádných voleb, nastartování negativní kampaně, sázka na "osvědčené" zbraně, avšak vhodné do minulé "války" (poplatky u lékaře, třináctý důchod). Největší příčinou poklesu jejich preferencí ČSSD byl pravděpodobně příklon voličů k odpovědnější rozpočtové politice, zřejmě pod dojmem reálných problémů, které nastaly v souvislosti s přízrakem státního bankrotu např. v Řecku, Maďarsku nebo v Lotyšku.

ODS mohly uškodit vnitřní rozpory prezentované navenek (včetně podílu vlastních poslanců na pádu své vlády).

Společnou příčinou odklonu voličů od velkých stran byla pak zjevně nedůvěra k řadě osob, které tyto strany reprezentovaly. Tato nedůvěra vznikala po celé volební období a to jak v důsledku reálných tak fiktivních kauz, popř. neschopnost je vysvětlit, či se k nim srozumitelně vyjádřit. V případě ODS měli její dřívější, nebo potenciální voliči na rozdíl od ČSSD několik dalších alternativ koho volit. Ty byly využity.

 

K překvapivosti výsledků přispěl i nesprávný odhad volebního zisku ČSSD.

 

Zde jsou výsledky výzkumu CVVM od ledna 2009, poslední údaje jsou z průzkumu, který se odehrával ve dnech 3-10.5.2010, tj. cca tři týdny před volbami. Počet oslovených účastníků průzkumu byl 1016. Skutečné volební zisky byly následující ČSSD 22.08%, ODS 20.22%, TOP09 16.7%, KSČM 11.27%, Věci veřejné 10.88% (velké čtvercové plošky zcela vpravo).

 
 

Mezi příčiny úspěchu nově vzniklých stran (deklarujících se spíše napravo od středu) bych řadil především tu skutečnost, že se poptávka po tématech, které přinášela ODS, neztratila. Nové strany zřejmě daly novou šanci těm, kteří již nechtěli volit ODS ale chtěli volit podobný program (u TOP09 to bylo 53% jejich voličů, u VV pak 32%).

 

 

Podíl voličů TOP09, které v předchozích volbách volili jiné strany

   

 
Podíl voličů Věcí veřejných, kteří v předchozích volbách volili jiné strany.
 

Dalším bodem v jejich prospěch mohl být jejich dosud čistý mediální obraz. Média v minulých letech, při odhalování různých kauz, svou roli využívala velmi tvůrčím způsobem. Přestože dodnes není u řady případů jasné, kde je realita a kde fikce, voliči na takovéto informace přirozeně negativně reagují. Takovýmto negativním mediálním obrazem nové strany poznamenány nebyly. Nové strany TOP 09 a VV také  inspirovaly voliče, kteří v posledních volbách nevolili (u TOP09 18% , u VV pak 23%).

 

 

Přestože bývalá koaliční vláda s majoritou ODS uvedla v život řadu reformních změn a reforem, ve které po patu ve sněmovně v r. 2006 mohl málokdo doufat, volební výsledky to nedocenily. ODS naopak od voličů dostala vážnou zprávu, ztratila značnou část důvěry. Výsledky červnového kongresu ODS jsou prvním reálným krokem k jejímu obnovení. Další musí následovat. V budoucnu bude zapotřebí daleko více a trpělivěji vysvětlovat naše záměry a důvody našich postupů.