Události souhrn

 • 100815_maturita.JPG

  Státní maturity opět na obzoru, pro a proti (15.8.2010)

  Státní maturity v ČR jsou již dány školským zákonem z roku 2004 a jeho novelizacemi z r. 2008 a 2009. Názory odborné veřejnosti, studentů i politiků záměr realizace posouvaly a nakonec se z něj stalo i politické téma. V současné době se spolu s novým ministrem objevuje opět na scéně odvaha dotáhnout realizaci maturit do konce. Jak by měly státní maturity vypadat nyní a jaká jsou pro a proti?

 • 100524_radLva2.jpg

  Návrhy na státní vyznamenání v Senátu pro r. 2010 (25.5.2010)

  Senátní Podvýbor pro státní vyznamenání obdržel v tomto roce řadu návrhů na udělení státních vyznamenání. Organizační výbor Senátu PČR dne 25.5.2005 doporučil k projednání na plénu Senátu návrhy uvedené níže.

 • kondice_c.JPG

  Ekonomická krize a jak si stojí ČR a členské státy EU (29.3.2009)

  Ekonomická krize zasáhla členské státy EU v různé kondici. Na webových stránkách NRC Handelsblat jsou velmi názorně zveřejněny některé parametry ekonomického zdraví - Výše hrubého veřejného dluhu, Deficit veřejného rozpočtu, míra nezaměstnanosti a míra ekonomického růstu. Tyto parametry jsou udány v grafické interaktivní formě i po kvartálech za posledních dva roky. Jsou zde rozlišeny země eurozony a dále limity splnění Maastrichtských kritérií u prvních dvou parametrů.

 • neduvera_a.JPG

  Vyslovení nedůvěry vládě v režii ČSSD a KSČM (25.3.2009)

  Dne 24.3.2009 vyslovila sněmovna hlasy ČSSD, KSČM a za účasti čtyřech původních členů koalice nedůvěru vládě a to v průběhu českého předsednictví EU. Deklarované důvody byly zjevně účelové. Pravým důvodem se spíš jeví rostoucí preference ODS. Starostí ODS je v této chvíli ochrana českých občanů před dopady krize a úspěšně pokračování v českém předsednictví EU. Pouze současná vláda má řešení pro hospodářskou recesi, protikrizové plány NERVu jsou vysoce pozitivně hodnoceny takřka všemi odborníky. V protikrizových plánech NERVu je potřeba pokračovat. České předsednictví Radě EU je úspěšné, ČSSD se s tím nedokázala vypořádat, a proto iniciovala vládě nedůvěru. ČSSD se v době předsednictví zachovala nebývale nezodpovědně, svými kroky poškozuje renomé ČR v zahraničí. ČSSD již vládne s komunisty v krajích a lze předpokládat, že s nimi bude chtít vládnout i na celostátní úrovni.

 • 090314_NPP_c.JPG

  Národní protikrizový plán (15.3.2009)

  Dne 26.3.2009 přichází do Senátu Národní protikrizový plán vlády. Tento plán představuje ucelený soubor opatření, kterým vláda reaguje na dopady celosvětového hospodářského útlumu na českou ekonomiku. Ačkoliv se Česká republika dosud vyhnula globální finanční krizi, důsledkům poklesu poptávky po českém exportu se vyhnout nelze. Národní protikrizový plán vlády proto přináší nástroje, které pomohou zmírnit působení negativných vlivů vzniklých vně České republiky. Dokument vznikl ve spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády. Co je hlavní filozofie českého protikrizového plánu? Především jde o plán, který je vyvážený, není krátkozraký, je oproštěný od levného populismu, je promyšlený a účinný.

 • sal_c.JPG

  Prvá schůze Senátu v 7. funkčním období (26. 11. 2008)

  Dne 26.11.2008 se konala ustavující schůze Senátu v sedmém volebním období. Složením slibu se noví senátoři ujali svého mandátu. Bylo zvoleno nové vedení Senátu - předseda Senátu, a pět místopředsedů, poté předsedové výborů a komisí. Dále byly nově obsazeny výbory, komise a delegace. Volební vítězství ČSSD v listopadových doplňovacích volbách se promítlo i do nového složení výborů (viz níže). Senát byl tak obměněn z 1/3 novými zástupci.

 • LisabonSml01.JPG

  Co přináší Lisabonská smlouva (2.7.2009)

  Projednávání Lisabonské smlouvy v Poslanecké sněmovně a Senátu skončilo, nyní smlouva čeká na vyjádření prezidenta republiky. Pro většinu lidí jsou změny, které smlouva přináší, málo srozumitelné. O čem je tato smlouva a jaké budou její důsledky uvádím v následujícím textu.

 • Poděkování za zvolení do Senátu (26.10.2008)

  Vážené dámy, vážení pánové, s potěšením využívám tuto možnost, abych Vám poděkoval všem za vaši účast v obou kolech voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Předně chci vyjádřit poděkování všem pravicovým voličům. Mé znovuzvolení vnímám jako jasný signál, který hovoří o tom, že má dosavadní práce a kroky v Senátu jdou správným směrem a na další funkční období mám mandát v započaté práci pokračovat. Jako jeden z místních mám zájem na rozvoji a prosperitě našich městských částí a hodlám pokračovat ve snaze o to, aby náš obvod byl opravdu „dobrou adresou“. Jsem senátorem všech občanů obvodu a proto budu i v následujících šesti letech připraven Vám všem naslouchat a pomáhat řešit vaše problémy.

 • Kmenta_a.JPG

  Novela trestního řádu - zákaz zveřejňování odposlechů - omezení svobody slova, nebo zbytečné obavy? (13.2.2009)

  Dne 5.2.2009 sněmovna schválila novelu trestního řádu a ve stejném tisku i novelu některých dalších zákonů, jako je přestupkový zákon, zákon o ochraně osobních údajů a trestní zákon.
  Změna týkající se zveřejňování odposlechů vyvolala mediální bouři - dopis unie vydavatelů, syndikátu novinářů, vyjádření redakcí i řadu komentářů v médiích. Převážný podtext byl - omezování a potlačování "svobody slova", "novinářské práce", "veřejného zájmu", popřípadě "kriminalizace práce novinářů". Jsou jejich obavy odůvodněné?

 • Jak se Vám líbí spojeni Vaši osoby se starostou Jančíkem (22.10.2008)

  Poslední dobou mi lidé tuto otázku často kladou a to zejména poté, co spatřili anonymní plakáty, které se vyskytovaly po celý minulý týden a které toto spojení zdůrazňovaly. Více uvnitř příspěvku.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13