Události 2009

 • LisabonSml01.JPG

  Co přináší Lisabonská smlouva (2.7.2009)

  Projednávání Lisabonské smlouvy v Poslanecké sněmovně a Senátu skončilo, nyní smlouva čeká na vyjádření prezidenta republiky. Pro většinu lidí jsou změny, které smlouva přináší, málo srozumitelné. O čem je tato smlouva a jaké budou její důsledky uvádím v následujícím textu.

 • kondice_c.JPG

  Ekonomická krize a jak si stojí ČR a členské státy EU (29.3.2009)

  Ekonomická krize zasáhla členské státy EU v různé kondici. Na webových stránkách NRC Handelsblat jsou velmi názorně zveřejněny některé parametry ekonomického zdraví - Výše hrubého veřejného dluhu, Deficit veřejného rozpočtu, míra nezaměstnanosti a míra ekonomického růstu. Tyto parametry jsou udány v grafické interaktivní formě i po kvartálech za posledních dva roky. Jsou zde rozlišeny země eurozony a dále limity splnění Maastrichtských kritérií u prvních dvou parametrů.

 • Do jakých výborů se dostali čeští europoslanci a jaké mají další funkce (31.8.2009)

  ČR má v Evropském parlamentu 22 míst. Níže jsou uvedeny účasti jednotlivých českých europoslanců ve výborech, jejich příslušnost k frakcím a jejich další případné funkce.

 • Ceskova_b.jpg

  Kandidátka do EP za ODS z Prahy 5 - JUDr. Andrea Češková (27.5.2009)

  Advokátka se zaměřením na daňové a finanční poradenství s dlouhodobou praxí v oblasti financí a práva týkajícího se veřejných rozpočtů a zdanění podnikatelských subjektů. Vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Videospot v textu.

 • neduvera_a.JPG

  Vyslovení nedůvěry vládě v režii ČSSD a KSČM (25.3.2009)

  Dne 24.3.2009 vyslovila sněmovna hlasy ČSSD, KSČM a za účasti čtyřech původních členů koalice nedůvěru vládě a to v průběhu českého předsednictví EU. Deklarované důvody byly zjevně účelové. Pravým důvodem se spíš jeví rostoucí preference ODS. Starostí ODS je v této chvíli ochrana českých občanů před dopady krize a úspěšně pokračování v českém předsednictví EU. Pouze současná vláda má řešení pro hospodářskou recesi, protikrizové plány NERVu jsou vysoce pozitivně hodnoceny takřka všemi odborníky. V protikrizových plánech NERVu je potřeba pokračovat. České předsednictví Radě EU je úspěšné, ČSSD se s tím nedokázala vypořádat, a proto iniciovala vládě nedůvěru. ČSSD se v době předsednictví zachovala nebývale nezodpovědně, svými kroky poškozuje renomé ČR v zahraničí. ČSSD již vládne s komunisty v krajích a lze předpokládat, že s nimi bude chtít vládnout i na celostátní úrovni.

 • 090314_NPP_c.JPG

  Národní protikrizový plán (15.3.2009)

  Dne 26.3.2009 přichází do Senátu Národní protikrizový plán vlády. Tento plán představuje ucelený soubor opatření, kterým vláda reaguje na dopady celosvětového hospodářského útlumu na českou ekonomiku. Ačkoliv se Česká republika dosud vyhnula globální finanční krizi, důsledkům poklesu poptávky po českém exportu se vyhnout nelze. Národní protikrizový plán vlády proto přináší nástroje, které pomohou zmírnit působení negativných vlivů vzniklých vně České republiky. Dokument vznikl ve spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády. Co je hlavní filozofie českého protikrizového plánu? Především jde o plán, který je vyvážený, není krátkozraký, je oproštěný od levného populismu, je promyšlený a účinný.

 • Kmenta_a.JPG

  Novela trestního řádu - zákaz zveřejňování odposlechů - omezení svobody slova, nebo zbytečné obavy? (13.2.2009)

  Dne 5.2.2009 sněmovna schválila novelu trestního řádu a ve stejném tisku i novelu některých dalších zákonů, jako je přestupkový zákon, zákon o ochraně osobních údajů a trestní zákon.
  Změna týkající se zveřejňování odposlechů vyvolala mediální bouři - dopis unie vydavatelů, syndikátu novinářů, vyjádření redakcí i řadu komentářů v médiích. Převážný podtext byl - omezování a potlačování "svobody slova", "novinářské práce", "veřejného zájmu", popřípadě "kriminalizace práce novinářů". Jsou jejich obavy odůvodněné?

 • elektrarna1.JPG

  Proč se zdražuje elektrická energie? (26.1.2009)

  Jeden z citlivých faktorů, který ovlivňuje náklady domácností i podniků jsou narůstající ceny elektřiny. Co je jejich příčinou a jaká jsou řešení?
  Ukazuje se, že na liberalizovaném evropském trhu s elektřinou rostoucí poptávka převyšuje nabídku a řada bariér, včetně ekologických ztěžuje výstavbu nových elektráren i jejich provoz.

 • senat001.JPG

  Nový trestní zákoník schválen v Senátu (8.1.2009)

  Dne 8.1.2009 byl v Senátu schválen nový trestní zákoník. Ten představuje úplnou revizi platného trestního zákona. Stávající zákon z roku 1961 je i přes značný počet novelizací uskutečněných po roce 1989 stále poznamenán politicko-právní doktrínou totalitního státu, která byla založena na třídním pojetí, jejíž smyslem bylo potlačovat tzv. nepřátelské třídy a nikoliv primárně chránit jedince a jeho svobody. Předchozí pokus o revizi trestního práva, který byl předložen do Parlamentu v r. 2004 ztroskotal. Nový trestní zákoník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.