Prodloužení tramvajové tratě Radlická (3.10.2008)

Dne 3.10.2008 byla zprovozněna tramvajová trať Laurová - Radlická (ČSOB). Trať je vedena středem Radlické ulice ze stávající konečné zastávky Laurová ke stanici metra Radlická, kde je ukončena tramvajovou smyčkou, která se nachází v bezprostřední blízkosti administativní budovy banky. Zakončení tramvajové tratě smyčkou umožňuje nasazení zdvojených vozů, což zvýší přepravní kapacitu provozovaných tramvajových linek.

Za účasti primátora hl. m. Prahy Pavla Béma, radního pro dopravu Radovana Šteinera, starosty Prahy 5 Milana Jančíka a generálního ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy Martina Dvořáka byla dne 3. října 2008 slavnostně otevřena nová tramvajová trať Laurová – Radlická. Tramvaje se po nových kolejích rozjedou poprvé 4. října 2008.
Nový úsek splňuje požadavky města na preferenci tramvajové dopravy, protože vede v komunikaci odděleném pásu, má bezpečnou úpravu nástupišť a dopravní značení zajišťující plynulou průjezdnost jednotlivých linek.
 
Náklady na vybudování 0,8 km dvokolejné tramvajové trasy dosáhly částky 510 mil. Kč. Podstatná část byla hrazena z evropských fondů vrámci Operačního programu Praha – konkurenceschopnost. Město přispělo se svého rozpočtu částkou 38,36 mil. Kč.

 

Dopravní podnik plánuje do roku 2015 vystavět s podporou města 32,4 km nových tramvajových tratí. Patří mezi ně např. úseky Podbaba-Suchdol, Kobylisy-Bohnice či spojnice mezi Zlíchovem a Dvorci, jež umožní snížit   dopravní zátěž oblastí.

 

Základní údaje o tramvajové trati Laurová – Radlická

celková délka: 0,741 km dvoukolejně

termín výstavby: srpen 2007 – září 2008

technické údaje:

- 3 tramvajové stanice: Laurová, Radlická – škola, Radlická

- opěrné a protihlukové zdi,   veřejné osvětlení, sadové úpravy, signalizace

zhotovitel: SSŽ, a.s. (stavební část), ČKD Praha DIZ, a.s. (technologie)

v provozu: od 4. října 2008

 

Související změny v dopravě:

- Linka 4 ve směru od Anděla bude v ranní přepravní špičce prodloužena do Sídliště Řepy

- Linka 6 ve směru Kubánské náměstí bude ze zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) vedena přes zastávky Bertramka a Klamovka do obratiště Kotlářka, kde bude ukončena, v provozu bude pouze v pracovní dny přibližně od 6 do 21 hod.

- Linka 7 ve směru od Ústředních dílen DP pojede ze zastávky Anděl (v Nádražní ulici) přes zastávky Na Knížecí, Braunova, Laurová a Radlická – škola do obratiště Radlická, kde bude ukončena.