Události 2008

 • sal_c.JPG

  Prvá schůze Senátu v 7. funkčním období (26. 11. 2008)

  Dne 26.11.2008 se konala ustavující schůze Senátu v sedmém volebním období. Složením slibu se noví senátoři ujali svého mandátu. Bylo zvoleno nové vedení Senátu - předseda Senátu, a pět místopředsedů, poté předsedové výborů a komisí. Dále byly nově obsazeny výbory, komise a delegace. Volební vítězství ČSSD v listopadových doplňovacích volbách se promítlo i do nového složení výborů (viz níže). Senát byl tak obměněn z 1/3 novými zástupci.

 • Poděkování za zvolení do Senátu (26.10.2008)

  Vážené dámy, vážení pánové, s potěšením využívám tuto možnost, abych Vám poděkoval všem za vaši účast v obou kolech voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Předně chci vyjádřit poděkování všem pravicovým voličům. Mé znovuzvolení vnímám jako jasný signál, který hovoří o tom, že má dosavadní práce a kroky v Senátu jdou správným směrem a na další funkční období mám mandát v započaté práci pokračovat. Jako jeden z místních mám zájem na rozvoji a prosperitě našich městských částí a hodlám pokračovat ve snaze o to, aby náš obvod byl opravdu „dobrou adresou“. Jsem senátorem všech občanů obvodu a proto budu i v následujících šesti letech připraven Vám všem naslouchat a pomáhat řešit vaše problémy.

 • Podporuji senátora Škalouda (22.10.2008)

  Posuzuji politiky nikoliv podle jejich příslušnosti k té či oné politické straně, ale podle jejich osobních a profesionálních kvalit. K těm, kteří v Senátu patří k oporám demokracie, svobodného rozhodování a svobodného vyjádření názoru přiřazuji i senátora Miroslava Škalouda. Kdybych byl občanem Prahy 5, dal bych mu ve volbách svůj hlas i pro jeho slušnost a nefalšovanou lidskost. A uvědomil bych si i jeho konzistentnost v politických postupech a projevech. Skutečně je mi úplně jedno, je-li pan Škaloud z ODS, ČSSD či zelený. Je dobrým kandidátem. Jaromír Štětina, senátor nestraník zvolený za Stranu zelených.

 • Jak se Vám líbí spojeni Vaši osoby se starostou Jančíkem (22.10.2008)

  Poslední dobou mi lidé tuto otázku často kladou a to zejména poté, co spatřili anonymní plakáty, které se vyskytovaly po celý minulý týden a které toto spojení zdůrazňovaly. Více uvnitř příspěvku.

 • zona_c.JPG
 • radlSmall01.JPG

  Prodloužení tramvajové tratě Radlická (3.10.2008)

  Dne 3.10.2008 byla zprovozněna tramvajová trať Laurová - Radlická (ČSOB). Trať je vedena středem Radlické ulice ze stávající konečné zastávky Laurová ke stanici metra Radlická, kde je ukončena tramvajovou smyčkou, která se nachází v bezprostřední blízkosti administativní budovy banky. Zakončení tramvajové tratě smyčkou umožňuje nasazení zdvojených vozů, což zvýší přepravní kapacitu provozovaných tramvajových linek.

 • Nový živnostenský zákon (1.7.2008)

  Nový živnostenský zákon vstoupil v platnost 1. července tohoto roku. Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14.11.2007. Dne 13.2.2008 byl ve sněmovně s některými pozměňovacími návrhy schválen. Senát jej pak bez připomínek schválil dne 20.3. 2008. Prezident jej podepsal 2.4.2008.

 • questx_c.JPG

  Otázky pro kandidáta do Senátu - MFD (12.6.2008)

  Blíží se senátní volby a novináři považují za vhodné položit kandidátům několik obligátních otázek. Jedním z prvních tazatelů je nyní MFD a otázky byly položeny dne 5.6.2008. Vzhledem k tomu, že vymezený prostor na odpovědi (tj. cca 10 slov jako reakce na jednu otázku, tj. něco málo přes jednu řádku tohoto webového formátu) odsuzuje respondenty pouze k anketním postojům typu ano - ne, nebo k velmi obecným a povrchním reakcím. Takovéto redukované reakce musí nutně zkreslit postoj kandidáta také vzhledem k tomu, že odpovědí mohou být i podmíněné. Považuji za vhodné zveřejnit mé odpovědi ve srozumitelné formě a alespoň na několika řádcích (tučně) a poté několik dalších souvisejících informací.

 • 100608-1.JPG

  Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)

  Dne 10.6.2008 se uskutečnilo diskusní setkání občanů Radlic se zástupci investora DP hl. m. Prahy, nad tématem „Prodloužení tramvajové trati do Radlic“ a „Rekonstrukce tramvajové trati Radlická“. Uvedené setkání vzniklo na můj popud. Při setkání, které se konalo ve školní jídelně základní školy v Radlické ulici, měli přítomní možnost získat odpovědi na řadu otázek ohledně probíhající a připravované stavební činnosti v Radlické ulici.

 • Treaty.jpg

  Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)

  Vláda dne 25. ledna 2008 předložila Senátu Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (bývalá euroústavní smlouva) s žádostí o souhlas k její ratifikaci.

Strana: 1 2