Události 2007

 • ice_1.JPG

  Globální oteplování a související otázky (7.4.2007)

  Jedním z vážně vnímaných témat současnosti jsou klimatické změny. S tím také souvisí řada opatření, které plánují státy jak individuláně tak v rámci mezinárodních smluv a která by měla následky uvedených změn zmírnit. Jedná se např. o snižování emisí, úspory, nové druhy daní a regulací. Takováto opatření již brzy budou zasahovat do našich životů a v budoucnu mohou na dlouhou dobu ovlivnit směřování dalšího vývoje.

 • 250107-1.jpg

  Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)

  V druhé polovině ledna t.r. jsem byl pozván jako panelista na diskusi po promítání filmu "Nepříjemná pravda". Přestože se diskuse vedla k řadě zajímavých otázek, na hodnocení filmu se příliš nedostalo. Několik mých poznámek k filmu je uvedeno níže.

 • 300607-1.jpg

  Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)

  Dne 19.6.2006 se v Senátu parlamentu ČR uskutečnilo veřejné slyšení na kterém se účastníci vyjadřovali k budoucnosti energetické politiky v České republice. Účastníci slyšení, které probíhalo cca 6 hodin, se vyjadřovali jak k otázkám diverzifikace energetických zdrojů v ČR tak k možnostem využití obnovitelných zdrojů a také k otázkám otevření vnitřního trhu s elektřinou a plynem.

 • Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)

  Zdá se, že návrh nové evropské Reformní Smlouvy, která nahradí tzv. euroústavu (nepřijatou referendy ve Francii a v Nizozemí) již podle dnes existujícího mandátu bude jen její mírnou modifikací. Ze změn, které měla euroústava přinést, mají být zachovány téměř všechny, jen se tak stane méně nápadným způsobem. Jistou změnou je také posun stanovisek vládních činitelů z EU, kde většina (kromě Irska a možná Dánska) tvrdí, že se nová reformní smlouva nemusí schvalovat v referendech. Hodnocení výsledku dohody aktéry jednání se vyznačuje v podstatě všeobecnou spokojeností, přestože se mnohé jejich vyjádření vzájemně vyvracejí. Je zřejmé, že dosažení dohody bylo jedním z hlavních cílů Evropské rady.

 • 070216energEU2.jpg

  Kritické téma pro Evropu - energie (16.2.2007)

  Nejdůležitějším tématem Evropské unie je v současnosti energetická politika. Tu formují dvě okolnosti. První je ohrožení cen energií, popřípadě i samotných dodávek. Tou druhou je přesvědčení většiny politiků evropských zemí o hrozbě globálního oteplování a o potřebě snižovat emise CO2.

 • jader02_c.JPG

  Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)

  Plánování dalšího využití jaderné energie v České republice se po vstupu zelených do vlády poněkud utlumilo. Současně se také častěji objevují argumenty proti tomuto druhu energie. Některé vyjadřují racionální obavy, jiné se snaží být proti za každou cenu a je zřejmé, že jsou posilovány z ideologických důvodů. Jaké jsou tedy důvody pro jadernou energetiku a odkud pramení obavy z jejího využití? Dochází ve světě k útlumu jaderné energetiky, nebo k její renesanci?